กทม.ร่วมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2561

 
(22 ธ.ค. 60) เวลา 17.00 น. : พลตำรวจโทชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2561 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ พ.ศ. 2561 ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน บริษัท ห้างร้าน และภาคประชาชน ได้ร่วมมือช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว และเพื่อให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองขณะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล ลดความเสี่ยงการเกิดเหตุระหว่างช่วงเทศกาล นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความประทับใจในการท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งด้านการรับบริการและด้านความปลอดภัย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยที่จะได้รับจากการมาเยือนประเทศไทย โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการปล่อยแถว และพลตำรวจโทสาคร ทองมุณี ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พร้อมด้วยพลตำรวจตรีคัชชา ธาตุศาสตร์ พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ให้การต้อนรับ และนำตรวจแถวกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เทศกิจ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม จำนวน 310 นาย ณ บริเวณท่าเรือเอเชียทิค เขตบางคอแหลม
 
ทั้งนี้ ในปี 2560 องค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้จัดอันดับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยปี 2560 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 1.7 ล้านล้านบาท ทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยในปัจจุบัน มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 จากสถิติของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ได้ระบุว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเกือบ 35 ล้านคน ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากประเทศไทยมีปัจจัยบวกด้านการท่องเที่ยวหลายๆ ด้าน ที่มีส่วนผลักดันให้นโยบายของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวขับเคลื่อนจนบรรลุเป้าหมาย ประกอบกับปัจจัยบวกที่สำคัญอีกด้านคือ ปัจจัยเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
 
----------------- (อิทธิพล…กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner