กทม.รับมอบสวนบึงกระเทียม แหล่งสันทนาการแห่งใหม่ย่านมีนบุรี

 
(21 ธ.ค. 60) เวลา 14.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานในพิธีรับมอบสวนบึงกระเทียม จากนายวิชาญ  มีนชัยนันท์  ประธานมูลนิธิคนรักเมืองมีน โดยมี นางวัลยา  วัฒนรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม  นายไพโรจน์  จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ สวนบึงกระเทียม  เขตมีนบุรี 
 
สวนบึงกระเทียม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระราชดำริแก้มลิงทางด้านฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นบึงที่รองรับน้ำไว้ชั่วคราว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยลดความรุนแรงของปัญหาน้ำท่วม สวนบึงกระเทียมมีพื้นที่ประมาณ 82 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่สวน 52 ไร่ และเป็นบึงน้ำ 30 ไร่ โดยมีการขุดเป็นบึงน้ำและดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2533 เคยได้รับการปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2537 จนมีสภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา มูลนิธิคนรักเมืองมีนจึงได้เสนอตัวเข้ามาดำเนินการปรับปรุงสวน โดยได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ(MOU) ระหว่างมูลนิธิคนรักเมืองมีนและกรุงเทพมหานคร ในการปรับปรุงสวนบึงกระเทียมและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 26 พ.ค.60 ที่ผ่านมา ซึ่งมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนการบริจาคเงินกว่า 4,500,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมสวนบึงกระเทียม ช่วงตั้งแต่ติดถนนรามอินทรา จนถึงซอยรามอินทรา 86 พื้นที่รวม 10 ไร่ โดยดำเนินการก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิง จำนวน 1 จุด ท่าน้ำ ทางเดินเท้าทั้งสองฝั่งของสวน ป้ายชื่อสวนบึงกระเทียม ป้อมยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 จุด งานประปา ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สร้างรั้วโดยรอบ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งประดับสวน ปลูกต้นไม้ พันธุ์ไม้ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้นั่งเล่น จัดมุมพักผ่อน มุมออกกำลังกาย จักรยานน้ำ โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี และส่งมอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานคร
 
รองผู้ว่าราชกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามของกรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณมูลนิธิคนรักเมืองมีนที่เห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยร่วมกับกรุงเทพมหานครปรับปรุงสวนบึงกระเทียม ร่วมปลูกต้นไม้ เพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ  ทำให้สวนสาธารณะมีความพร้อมในการให้บริการประชาชน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย เป็นการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับชุมชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ พลตำรวจเอกอัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีระบบนิเวศน์ดี และคุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะดีตามมา และเมื่อเราปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ก็ขอความร่วมมือจากทุกคนช่วยกันดูแลรักษาสวนแห่งนี้ให้อยู่กับกรุงเทพมหานครและชุมชนตลอดไป
 
-----------------(ทิพพาภรณ์...กปส./รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner