โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ครบรอบ 5 ปี มุ่งเป็นเลิศด้านดูแลผู้สูงอายุ

 
(7 ธ.ค. 60) เวลา 09.00 น. : นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 5 ปี โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ภายใต้ธีมงาม “น้ำใจร่วมสร้าง ไกลห่างโรคภัย” เพื่อเป็นที่ระลึกถึงโอกาสสำคัญของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การให้บริการตรวจสุขภาพและนิทรรศการต่างๆ การมอบโล่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณและบุคลากรดีเด่น นอกจากนี้ยังเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เวชกรรมฟื้นฟู การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก (ชีวาบำบัด) โดยมี นายสมชาย จึงมีโชค นายชาลี วชิรศรีสุนทรา รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน
 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวชื่นชมโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนที่มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาแพทย์ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในการทำงาน เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานทางวิชาชีพ ที่จัดเตรียมให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปีนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์เวชกรรมฟื้นฟู การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก (ชีวาบำบัด) ซึ่งถือเป็นประโยชน์กับประชาชนในวงกว้าง อีกทั้งยังมีการระดมทุนจากทุกภาคส่วนและยังได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจนโครงการสำเร็จด้วยดี ต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมบริจาคเงินและสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลด้วยดีตลอดมา และขอบคุณคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อย่างเต็มความสามารถ สอดคล้องกับภารกิจในการดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ หรือ Bangkok Special Care เรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้ และพื้นที่ใกล้เคียง
 
สำหรับ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เปิดให้บริการครบ 5 ปี โดยให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉินทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ บริการคลีนิคนอกเวลาช่วงเย็นทุกวันพุธ และบริการคลีนิคเฉพาะทางเพื่อดูแลปัญหาผู้ป่วยเฉพาะโรค ได้แก่ คลีนิคอายุรกกรรม คลีนิคโรคกระดูกและข้อ คลีนิควัณโรค คลีนิคผู้สูงอายุคุณภาพ บริการผู้สูงอายุ คลีนิคฝังเข็ม และคลีนิคทันตกรรม โดยสถิติที่ผ่านมามีผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จาก 10,518 ราย ในปี 2557 เพิ่มเป็น 15,285 ราย ในปี 2558 ปี 2559 เพิ่มขึ้น 22,280 ราย และในปี 2560 มีจำนวนสูงถึง 35,745 ราย คิดเป็นสัดส่วนผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี สูงถึงร้อยละ 40
 
................................(อิทธิพล...กปส.กทม.)
e-max.it: your social media marketing partner