กทม. จับมือกรุงมอสโกจัดงาน Days of Moscow in Bangkok ฉลอง 120 ปี ไทย-รัสเซีย

 
          กรุงเทพมหานคร จับมือกรุงมอสโก จัดงาน Days of Moscow in Bangkok ฉลองครบรอบ 20 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง และโอกาสครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย ระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค. 60 ณ สวนลุมพินี และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
          (6 ธ.ค. 60) เวลา 10.30 น. นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน “Days of Moscow in Bangkok” ร่วมกับนายคิริลล์ บาร์สกี้ เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย โดยมี นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บริษัท เค.พี.เอ็น. กรุ๊ปคอร์ปอเรชั่น จำกัด (KPN) และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค. 60 ณ สวนลุมพินี และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
          กรุงเทพมหานคร และกรุงมอสโก ได้ลงนามพิธีสารว่าด้วยความสัมพันธ์ฉันมิตร (Protocol of Friendly Ties) เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 40 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหารงานท้องถิ่น การศึกษาและวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การกีฬาและเศรษฐกิจ และอื่นๆ ที่เป็นผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน โดยใน พ.ศ. 2560 นับเป็นโอกาสสำคัญครบรอบ 20 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงมอสโกและโอกาสครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย ในการนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกจึงเห็นพ้องต้องกันที่จะให้มีการจัดกิจกรรมแบบต่างตอบแทนเพื่อเฉลิมฉลองขึ้นในแต่ละเมือง ได้แก่ งาน Days of Bangkok in Moscow และงาน Days of Moscow in Bangkok โดยทั้งสองเมืองจะดำเนินการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างคณะผู้บริหาร การเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือ การแสดงทางวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์เมือง และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม
 
 
          ทั้งนี้การจัดงาน Days of Moscow in Bangkok ระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค. 60 มีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย วันที่ 13 ธ.ค. 60 การเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายรัสเซีย การลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือ (Programme of Cooperation) ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี และพิธีเปิดมุมมอสโก (Moscow Corner) โดยมีการติดตั้งนาฬิกาแดด ณ บริเวณตรงข้ามเก๋งจีน ภายในสวนลุมพินี วันที่ 14 ธ.ค. 60 การประชุมทวิภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว พิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย “Culture of Moscow” ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “Culture of Moscow” และการแสดงดนตรีแจ๊ส นำโดย Mr.Igor Butman นักดนตรีผู้มีชื่อเสียงชาวรัสเซีย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดงาน Days of Moscow in Bangkok จะมีส่วนสำคัญในการเพื่อกระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงมอสโก และเป็นโอกาสที่กรุงเทพมหานครจะได้เสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครในระดับนานาชาติต่อไป
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner