foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2912907
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1504
17216
1504
2789439
306989
503863
2912907

Your IP: 54.167.5.113
2018-02-18 02:43

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

(4 ธ.ค.60) เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกาย ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครกระชับ” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างกระชับ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีศูนย์กลางให้บริการและพัฒนาเมืองอย่างมีศักยภาพ เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ ณ สำนักงานโครงการฯ บริเวณแยกเกียกกาย เขตดุสิต

 

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อรองรับหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกาย ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต ศูนย์เยาวชน พื้นที่เอนกประสงค์เขตดุสิต พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นดุสิต นอกจากนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย ปัจจุบันผลงานก่อสร้างที่กำลังดำเนินการอยู่ ได้แก่ งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันเพลิงไหม้ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบลิฟท์ งานก่อสร้างปรับปรุงบริเวณ งานตกแต่งภายใน งานครุภัณฑ์ในอาคาร และงานทดสอบระบบภายในอาคาร

 

ทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการปรับแผนงาน ตลอดจนเร่งรัดการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกายคืบหน้าแล้ว 72.92% ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกายแล้วเสร็จ จะเป็นศูนย์ราชการของกรุงเทพมหานครที่มีความสมบูรณ์แบบทันสมัย โดยรวบรวมหน่วยงานราชการที่สำคัญให้มาอยู่ในสถานที่เดียวกัน เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์เยาวชน สวนสาธารณะ ลานกีฬา และสถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการและติดต่อราชการกับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

----- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)

 

 

Pin It
e-max.it: your social media marketing partner