รื้อย้ายบ้านรุกล้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้ว 128 หลัง จากทั้งหมด 282 หลัง

(14 พ.ย. 60) เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการรื้อย้ายบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ เขตดุสิต ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ของกรุงเทพมหานคร ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนกรุงเทพมหานคร ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีทัศนียภาพที่สวยงาม ปราศจากสิ่งกีดขวาง เดินทางสะดวกและคล่องตัว

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาความยาวทั้ง 2 ฝั่ง รวมประมาณ 14 กม. มีบ้านเรือนประชาชนรุกล้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 282 หลัง เป็นบ้านเรือน 273 หลัง ท่าเทียบเรือและโป๊ะเรือ 9 แห่ง แบ่งเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนรุกล้ำทั้งหมด 15 ชุมชน สำหรับชุมชนที่ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร และได้ดำเนินการรื้อย้ายออกไปหมดเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนปากคลองบางเขนใหม่ ชุมชนท่าเรือเกียกกาย ชุมชนเขียวไข่กา ชุมชนวัดเทวราชกุญชร ชุมชนวัดคฤหบดี ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี และซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1 ส่วนชุมชนที่ดำเนินการรื้อย้ายออกไปแล้วบางส่วน ได้แก่ ชุมชนวัดสร้อยทอง ชุมชนสีคาม ชุมชนราชผาติการาม ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ ชุมชนราชผาทับทิม ชุมชนมิตตคาม 1 ชุมชนมิตตคาม 2 และสถานีดับเพลิงบวรมงคล ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตามขณะนี้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วทั้งหมด 128 หลัง คงเหลือ 154 หลัง จากจำนวนบ้านทั้งหมด 282 หลัง โดยมีบ้านเรือนรุกล้ำที่ได้ทำสัญญาแล้ว 260 หลัง คิดเป็น 92.20% ดำเนินการรื้อย้ายแล้ว 128 หลัง คิดเป็น 45.39%

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ได้มาลงพื้นที่ติดตามการรื้อย้ายบ้านรุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจ ซึ่งมีบ้านรุกล้ำ 30 หลัง รื้อย้ายแล้ว 13 หลัง รื้อเพิ่มอีก 8 หลัง ที่ผ่านมาสำนักการโยธาและสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เขตดุสิต เขตบางซื่อ และเขตบางพลัด ได้ลงพื้นที่พูดคุยเจรจากับประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งประชาชนในชุมชนทั้ง 15 ชุมชน พร้อมให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำออกไป เพื่อร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริม 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

 

----------------- (จิรัฐคม...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner