อาคารศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและฟื้นฟู โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ คืบหน้าแล้ว 11.75%

(12 พ.ย. 60) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม เพื่อเร่งรัดการก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัดในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย รวมทั้งประชาชนและนักกีฬาที่บาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคารจอดรถยนต์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เริ่มต้นสัญญาวันที่ 23 ก.ย. 59 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 ก.ย. 62 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน รายละเอียดการก่อสร้าง ประกอบด้วย อาคารที่จอดรถยนต์ใต้ดิน 2 ชั้น จอดรถได้ 453 คัน อาคารเวชศาสตร์การกีฬาสูง 2 ชั้น อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูสูง 6 ชั้น อาคารหอพักพยาบาลสูง 8 ชั้น อาคารจอดรถยนต์และหอพักแพทย์สูง 15 ชั้น จอดรถได้ 356 คัน และสระว่ายน้ำ (วารีบำบัด) ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 11.75% โดยได้มอบหมายให้สำนักการโยธากำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินโครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา นอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ รวมทั้งหารือแนวทางในการก่อสร้างชั้นใต้ดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนหรือช่วงเวลาที่มีฝนตกหนัก สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

 

----------------- (นักบุญ...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner