ติดตามโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพญาไท โรงเรียนวัดไผ่ตันและถนนในพื้นที่

(11 พ.ย. 60) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 และปี 2561 ของสำนักงานเขตพญาไท เพื่อใช้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพญาไท โรงเรียนวัดไผ่ตัน และถนนในพื้นที่เขตพญาไท โดยมีนางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้อำนวยการเขตพญาไท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตพญาไท ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่ติดตามการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 และปี 2561 ของสำนักงานเขตพญาไท เพื่อใช้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพญาไท ให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงปลอดภัย สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ สำหรับการปรับปรุงโรงเรียนวัดไผ่ตัน ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวได้เปิดการเรียนการสอนมานาน ปัจจุบันอาคารเรียน โรงอาหาร โรงครัว ห้องน้ำ บางส่วนได้ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เพื่อให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง การปรับปรุงลิฟท์โดยสาร การทาสีอาคารเรียนภายในและภายนอก รวมทั้งการปรับปรุงระบบระบายน้ำโดยดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำใหม่ และเปลี่ยนท่อระบายน้ำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกและเกิดความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ส่วนการปรับปรุงถนนในพื้นที่เขตพญาไท ประกอบด้วย ซอยสายลม 1 จากซอยพหลโยธิน 8 ถึงซอยพหลโยธิน 2 (กาญจนาคม) และซอยราชวิถี 2 จากถนนใต้ทางด่วนพิเศษศรีรัช ถึงทางเข้ากองพันทหารราบที่ 1 ซึ่งซอยดังกล่าวในแต่ละวันจะมีประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวในการเดินทางสัญจรไป-มาเป็นจำนวนมาก รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากผิวการจราจรชำรุดเสียหาย จึงต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ซอยดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดีและเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

----------------- (จิรัฐคม...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner