ติดตามการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงถนนโรงเรียนและขุดลอกคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

(12 พ.ย. 60) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 และปี 2561 ของสำนักงานเขตตลิ่งชัน เพื่อใช้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และการขุดลอกคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร โดยมีนายประชา พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่ติดตามการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 และปี 2561 ของสำนักงานเขตตลิ่งชัน เพื่อใช้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ประกอบด้วย ซอยพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 17 ปรับปรุงซอยอัศวพิเชษฐ์ 19 ปรับปรุงซอยอัศวพิเชษฐ์ 10 และติดตั้งราวเหล็กกันตกซอยปากน้ำกระโจมทอง 26 และ 27 เพื่อให้ซอยดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดีและเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้ใช้ในการสัญจรไป-มาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับการปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดช่างเหล็ก โรงเรียนวัดตลิ่งชัน โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา โรงเรียนฉิมพลี โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนวัดอินทราวาส โรงเรียนวัดเกาะ โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ โรงเรียนวัดกระโจมทอง และโรงเรียนวัดพิกุล ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวได้เปิดการเรียนการสอนมานาน ปัจจุบันอาคารเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร โรงครัว ห้องน้ำ และสนามเด็กเล่น บางส่วนได้เกิดการชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน นอกจากนี้ได้เตรียมดำเนินการขุดลอกคลองพระลุ้ย จากคลองบางน้อยถึงคลองชักพระ เพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขินเปิดทางน้ำไหล เป็นการเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากคลองบางน้อย คลองชักพระ ออกสู่คลองบางกอกน้อย คลองบางกอกใหญ่ ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป

 

----------------- (จิรัฐคม...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner