กทม.เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น 6 คำถามของนายกรัฐมนตรี ได้ที่ 50 เขต

 
นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม (คำถาม 6 ข้อ ) โดยให้กรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความเห็น ตอบข้อซักถามของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป กรุงเทพมหานครจึงได้สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต รวมถึงสำนักงานปกครองและทะเบียน เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 
พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อซักถาม 6 ข้อของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30  – 16.30 น. สำหรับผู้ที่เคยแสดงความคิดเห็นตอบคำถาม 4 ข้อ ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถแสดงความคิดเห็นได้อีก โดยประชาชนสามารถเดินทางมาตอบข้อซักถามของนายกรัฐมนตรีได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งได้เตรียมแบบสอบถามไว้ให้แล้ว หรือสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามความคิดเห็นได้จากเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย www.damrongdhama.moi.go.th เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร www.bangkok.go.th เว็บไซต์กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร www.prbangkok.com 
 
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner