ติดตามการรื้อย้ายบ้าน 14 หลังรุกล้ำแนวขยายถนนสุทธาวาส

 
(12 พ.ย.60) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ โดยดำเนินการตามนโยบาย “สะดวก” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายให้คนกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเชื่อมโยงโครงข่ายถนน บรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณโรงพยาบาลศิริราช ถนนอรุณอมรินทร์ และถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 เดิมถนนสุทธาวาสมีขนาด 2 ช่องจราจร ได้ดำเนินการขยายเป็นขนาด 4 ช่องจราจร ที่ผ่านมาสำนักการโยธาและสำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ลงพื้นที่พูดคุยเจรจากับประชาชนที่ปลูกสร้างอาคารร้านค้ารุกล้ำในแนวขยายถนนสุทธาวาสอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งประชาชนที่ปลูกสร้างอาคารร้านค้ารุกล้ำได้ให้ความร่วมมือและยินยอมรื้อย้ายออกไป โดยกรุงเทพมหานครได้ประสานจัดหาพื้นที่บริเวณฝั่งตรงข้ามสถานีรถไฟบางระมาดเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับปลูกสร้างบ้านชั่วคราว จำนวน 14 หลัง เพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว ในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง จะมีการพูดคุยหารือกันในวันที่ 15 พ.ย.นี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้ง 14 หลัง ที่จะย้ายเข้ามาอยู่ภายในสิ้นเดือนนี้
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ขณะนี้ได้ดำเนินการกรุยแนวทางเตรียมพื้นที่ก่อสร้างฝั่งซ้ายทางความยาว 1,600 ม. ฝั่งขวาทางด้านที่ติดกับทางรถไฟสายใต้ความยาว 1,700 ม. ได้พื้นที่รวม 14,700 ตร.ม. นอกจากนี้ในส่วนฝั่งซ้ายทางได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำขนาด 1.00 ม. ความยาวรวม 660 ม. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 52 บ่อ ถมทรายคันทางพร้อมบดอัดได้พื้นที่รวม 5,400 ม. และสร้างกำแพงกันดินความยาวรวม 470 ม. ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งตามแผนการขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสจะต้องเสร็จภายในสิ้นปีนี้ แต่เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคหลายประการจึงทำให้การก่อสร้างล่าช้า อย่างไรก็ตามขณะนี้ปัญหาและอุปสรรคบางส่วนได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในขณะนี้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการเทปูนในช่วงคลองชักพระเข้ามาประมาณ 600 ม. เพื่อขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่อง ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนธ.ค.60 จากนั้นจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด รวมทั้งการตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าจะเริ่มดำเนินการได้อย่างช้าสิ้นเดือนพ.ย.นี้ ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์แล้วเสร็จ จะบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบริเวณจุดตัดระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนสุทธาวาส อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางไปโรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเชื่อมโยงโครงข่ายถนนบริเวณถนนสุทธาวาส ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนอรุณอมรินทร์ และถนนใกล้เคียงให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner