กทม.จับมือภาคีเครือข่าย เปลี่ยนพื้นที่รกร้างริมทางรถไฟให้เป็นพื้นที่โปร่ง เพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน

 
 (12 พ.ย. 60) เวลา 09.00 น.  นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day “ปรับภูมิทัศน์ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ เพื่อสร้างสุขภาวะ” เพื่อเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่โปร่ง ตามนโยบายสะอาด หนึ่งในภารกิจ “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะต้นแบบที่จะเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนริมทางรถไฟ โดยมี นางสมรรัตน์ อรรถนิตย์ ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม ประชาชนจิตอาสา ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรมหน้าสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
 
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการพัฒนาพื้นที่รกร้างและแหล่งน้ำเน่าเสีย ซึ่งการทำความสะอาดในวันนี้ไม่ใช่เพียงแต่เป็นการพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้มีการจัดการขยะเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างให้มีพื้นที่สุขภาวะต้นแบบที่จะเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนริมทางรถไฟ หากชุมชนริมทางรถไฟที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทยต้องการพัฒนาให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ ก็สามารถใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การอยู่ร่วมกันในชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนเล็กหรือชุมชนใหญ่ สิ่งสำคัญที่สุดคือ สมาชิกในชุมชนจะต้องช่วยกันดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด พื้นที่รกร้าง ขยะในชุมชนและคูคลอง จะต้องช่วยกันกำจัดให้หมดไป เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้
 
 
---------------------------- (นักบุญ...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner