ตรวจความคืบหน้าพร้อมกำชับผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน

 
 (12 พ.ย. 60) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 (คลองขวาง) เขตภาษีเจริญ จากนั้นลงพื้นที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และศูนย์เยาวชนบางแค เขตบางแค และตรวจทางเท้าบริเวณ ถ.เชียงใหม่ เขตคลองสาน เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามแผนงานและนโยบายของกรุงเทพมหานคร
 
 
เตรียมปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 (คลองขวาง) 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 (คลองขวาง) เขตบางแค เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขที่เปิดให้บริการประชาชนมายาวนาน ปัจจุบันอาคารบางส่วนเกิดการทรุดตัวมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชนที่มาใช้บริการ จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการวางแผนงานและขอจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารในส่วนที่เกิดการทรุดตัวโดยเร็ว
 
 
กำชับผู้รับจ้างเร่งก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ให้เป็นไปตามแผน
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า ขณะนี้โรงพยาบาลราชพิพัฒน์กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และดาดฟ้า 1 ชั้น เริ่มสัญญาวันที่ 16 มี.ค.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 มี.ค.62 มีระยะเวลาก่อสร้าง 720 วันนั้น ปัจจุบันทางผู้รับจ้างดำเนินการได้ 7.23% จากแผนงานที่ตั้งไว้ 10.28 % ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ประมาณ 3% จึงได้กำชับให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากหากปล่อยให้ล่าช้าไปเรื่อยๆ อาจทำให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ได้
 
 
ปรับเปลี่ยนการให้บริการศูนย์เยาวชนเป็น “ศูนย์นันทนาการ 3 วัย”
ในส่วนของศูนย์เยาวชนบางแค เป็น 1 ใน 6 ศูนย์เยาวชนนำร่องที่กรุงเทพมหานครจะดำเนินการปรับปรุงการให้บริการและเปลี่ยนชื่อศูนย์เยาวชนทุกแห่งของกรุงเทพมหานครเป็น “ศูนย์นันทนาการ 3 วัย” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ สามารถมาใช้บริการศูนย์ดังกล่าวในการออกกำลังกายหรือจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกรุงเทพมหานครจะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมิติและครอบคลุมรอบด้านมากขึ้น รวมถึงมีการปรับเวลาเปิด – ปิดศูนย์เพื่อเพิ่มความสะดวกของประชาชนในการใช้บริการศูนย์ดังกล่าวโดยเฉพาะในช่วงเช้า 
 
 ทั้งนี้ ภายในปี 2560 กรุงเทพมหานครตั้งเป้าดำเนินการนำร่องในศูนย์เยาวชน 6 แห่งใน 6 กลุ่มเขต ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กลุ่มกรุงเทพใต้ ศูนย์เยาวชนลุมพินี เขตปทุมวัน กลุ่มกรุงเทพเหนือ ศูนย์เยาวชนดอนเมือง เขตดอนเมือง กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ศูนย์เยาวชนสะพานสูง เขตสะพานสูง กลุ่มกรุงธนเหนือ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา และกลุ่มกรุงธนใต้ ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน 
 
 
ดึงประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมปรับปรุงทางเท้า
  สำหรับถนนเชียงใหม่ เขตคลองสานนั้นเป็นถนน 1 ใน 17 สายที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการปรับปรุงทางเท้าและภูมิทัศน์เพื่อให้ทางเท้าดังกล่าวมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ของแต่ละถนน ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนบริเวณถนนสายต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงทางเท้า ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะมีการหารือในรายละเอียดของการปรับปรุงร่วมกับประชาชนในบริเวณดังกล่าวเพื่อให้ได้ทางเท้าที่เหมาะสม สวยงาม และตรงกับความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่ โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดต่อไป
 
 
          ----------------------------    (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner