กำชับผู้รับจ้างเร่งปรับปรุงซอยพหลโยธิน 11 ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้

 

(11 พ.ย.60) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงซอยพหลโยธิน 11 โดยดำเนินการตามนโยบาย “สะดวก” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายให้คนกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง โดยมีนางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้อำนวยการเขตพญาไท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตพญาไท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพญาไทได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 โดยได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซอยพหลโยธิน 11 ตั้งแต่ถนนพหลโยธินถึงถนนเลียบคลองประปา ซึ่งการดำเนินงานปรับปรุง ประกอบด้วย การสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ความยาว 1,150 ม. การวางท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.50 ม. ขนาด 1.20 ม. และขนาด 0.80 ม. พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ สร้างคันหินทางเท้า ปรับระดับชั้นพื้นฐานทางเท้า ทาสีคันหินทางเท้า ตีเส้นจราจร ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 91.62 คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนธ.ค.60 ทั้งนี้ได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการในส่วนการก่อสร้างที่เหลืออีกประมาณ 400 ม.ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งตั้งแต่คืนพรุ่งนี้ (12 พ.ย.60) เป็นต้นไป ผู้รับจ้างจะเริ่มเทคอนกรีตผิวจราจรครึ่งทาง โดยจะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 7 วัน เพื่อรอให้คอนกรีตเซ็ตตัว จากนั้นจะดำเนินการเทคอนกรีตในส่วนครึ่งทางที่เหลือต่อไป ส่วนการวางท่อประปาของการประปานครหลวง ในส่วนที่เหลือไปจนถึงถนนประดิพัทธ์ จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พ.ย.60 ทั้งนี้เมื่อโครงการปรับปรุงซอยพหลโยธิน 11 ถนนพหลโยธินถึงถนนประดิพัทธ์แล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเวลาฝนตกหนัก เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและการรองรับน้ำทิ้งจากบ้านเรือนประชาชน นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณถนนพหลโยธิน ถนนประดิพัทธ์ และถนนพระรามที่ 6 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ใช้ซอยพหลโยธิน 11 ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 
--------------- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner