เร่งสร้างสะพานคนข้ามบึงหนองบอนแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนกรุง

 
(10 พ.ย. 60) เวลา 11.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน โดยดำเนินการตามนโยบาย “คุณภาพชีวิตที่ดี” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายให้ประชาชนกรุงเทพมหานคร ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่กับความเป็นธรรมชาติ รวมทั้งมีสถานที่สำหรับท่องเที่ยว พักผ่อน และออกกำลังกาย โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามบึงหนองบอน เขตประเวศ
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน ปริมาณงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม ความยาวประมาณ 145 ม. จำนวน 1 แห่ง งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งสะพาน จำนวน 1 แห่ง งานโครงสร้างรับเชือกใยยักษ์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟประดับสะพาน จำนวน 1 แห่ง ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ประมาณ 65% อย่างไรก็ตามคาดว่าโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามบริเวณบึงรับน้ำหนองบอนจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธ.ค.60 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำกำชับให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ เมื่อโครงการก่อสร้างสะพานคนข้ามบึงหนองบอนแล้วเสร็จ จะเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สำคัญบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน ซึ่งถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นการเพิ่มเส้นทางเดิน วิ่ง และปั่นจักรยานรอบบึงรับน้ำหนองบอน เหมาะสำหรับการออกกำลังกาย เล่นกีฬา เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิว มุมถ่ายรูป อ่านหนังสือ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีพื้นที่ใช้สอย และทำกิจกรรมวันหยุดร่วมกันในครอบครัว
 
 
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner