เล็งสร้างสถานีดับเพลิงย่อยสวนหลวง เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันเหตุอัคคีภัยครอบคลุมทุกมุมเมือง

 
(10 พ.ย.60) เวลา 11.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยสวนหลวง โดยดำเนินการตามนโยบาย “ปลอดภัย” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายให้ประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งทรัพย์สิน ชุมชน และสังคมมีความปลอดภัย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอัคคีภัย โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา สำนักงานเขตประเวศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ 39 เขตประเวศ
 
 
กรุงเทพมหานครมีโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยขึ้น ให้ครอบคลุมทั่วทุกมุมเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชน สำหรับโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อย จำนวน 5 แห่ง สำนักงานเขตในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของอาคารสถานีดับเพลิงย่อยจะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ประกอบด้วย สถานีดับเพลิงย่อยสวนหลวง ดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักงานเขตประเวศ สถานีดับเพลิงย่อยบางบอน ดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักงานเขตบางบอน สถานีดับเพลิงย่อยลาดพร้าว ดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักงานเขตลาดพร้าว สถานีดับเพลิงย่อยพหลโยธิน ดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักงานเขตพญาไท ส่วนสถานีดับเพลิงย่อยดอนเมือง จะดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักการโยธา ทั้งนี้ในส่วนของการออกแบบอาคารสถานีดับเพลิงชมรมสถาปนิกกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการออกแบบอาคารสถานีดับเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นรูปแบบอาคาร 3 ชั้น โดยได้ส่งแบบอาคารให้กับสำนักการโยธาเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินราคาในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเดือนธ.ค.นี้ อย่างไรก็ตามคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยประมาณเดือนม.ค.61
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner