ตรวจสอบอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ระบบการทำงานปกติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

  จากนโยบาย “สะดวก” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางและใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก โดยการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ วันนี้ (10 พ.ย.60) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการทำงานหลังเปิดใช้งานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตในพื้นที่ ผู้แทนบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (บ่อ 1-6) ประกอบด้วย อาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษก (บ่อ 1) ข้างโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เขตดินแดง อาคารรับน้ำถนนวิภาวดีรังสิต (บ่อ 2) เขตจตุจักร อาคารรับน้ำถนนกำแพงเพชร (บ่อ 3) เขตจตุจักร สถานีสูบน้ำเกียกกาย (บ่อ 4 และบ่อ 5) เขตดุสิต อาคารสำนักงาน 5 ชั้น และอาคารทิ้งน้ำปากคลองบางซื่อ (บ่อ 6) บริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต ซึ่งอุโมงค์ดังกล่าวได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 6 ก.ย.60 อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ม. ความยาวประมาณ 6.4 กม. เริ่มจากบริเวณถนนรัชดาภิเษก ลอดใต้คลองบางซื่อไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียกกาย สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 56 ตร.กม. ในพื้นที่ 6 เขต ประกอบด้วย เขตดุสิต บางซื่อ พญาไท จตุจักร ดินแดง และเขตห้วยขวาง รวมทั้งถนนสายสำคัญที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัชดาภิเษก ถนนลาดพร้าว ถนนกำแพงเพชร และถนนสามเสน โดยช่วยเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ดังกล่าวออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง เป็นการลดระยะเวลาการเดินทางของน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้น
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการทำงานหลังเปิดใช้งานอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ เริ่มจากอาคารทิ้งน้ำปากคลองบางซื่อ (บ่อ 6) บริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี สถานีสูบน้ำเกียกกาย (บ่อ 4 และบ่อ 5) อาคารรับน้ำถนนกำแพงเพชร (บ่อ 3) อาคารรับน้ำถนนวิภาวดีรังสิต (บ่อ 2) จนถึงอาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษก (บ่อ 1) จากการตรวจสอบระบบต่างๆ สามารถทำงานได้ตามปกติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งระบบควบคุมการทำงานของอุโมงค์จะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านมาได้มีการปรับระบบการทำงานของอุโมงค์เพียงเล็กน้อย เพื่อให้ระบบการทำงานอุโมงค์สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ระบายออกลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำกำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างสะพานทางเข้า-ออก อาคารรับน้ำกำแพงเพชร (บ่อ 3) และอาคารรับน้ำรัชดาภิเษก (บ่อ 1) งานรั้วและประตูเลื่อนไฟฟ้า และงานเรียงหิน รวมทั้งทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารรับน้ำและดำเนินการขุดลอกคลองให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีอุโมงค์ระบายน้ำที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ คือ อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน ซึ่งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตประเวศ สวนหลวง พระโขนง และเขตบางนา ได้อย่างเต็มระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
 
----------------- (จิรัฐคม...กปส. รายงาน)
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner