ตรวจการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกายคืบหน้าแล้ว 72.22%

            (10 พ.ย. 60) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกาย โดยดำเนินการตามนโยบาย “สะอาด”การบริหารราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายให้ประชาชนกรุงเทพมหานครได้รับความสะดวก ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการติดต่อราชการ โดยมีนายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตดุสิต สำนักการโยธา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานโครงการฯ บริเวณแยกเกียกกาย เขตดุสิต

 

 

 

        กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อรองรับหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต ศูนย์เยาวชน (พิพิธภัณฑ์เด็ก) พื้นที่เอนกประสงค์เขตดุสิต พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นดุสิต รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย ขณะนี้โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกายคืบหน้าแล้ว 72.22% ซึ่งงานก่อสร้างที่กำลังดำเนินการอยู่ ประกอบด้วย งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร งานก่อสร้างปรับปรุงบริเวณ งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ และงานทดสอบระบบภายในอาคาร ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ เมื่อโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกายแล้วเสร็จ จะเป็นศูนย์ราชการนำร่องแห่งแรกของกรุงเทพมหานครที่มีความทันสมัยสมบูรณ์แบบ โดยรวบรวมหน่วยงานราชการต่างๆ เข้ามาอยู่ในสถานที่เดียวกัน เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์เยาวชน สวนสาธารณะ และสถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการและติดต่อราชการกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

 

----------------                  (จิรัฐคม...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner