กทม.ลงพื้นที่ตรวจอาคารจอดรถย่านสวนมะลิ เล็งปรับปรุงให้คุ้มค่าและมีมาตรฐาน

 (10 พ.ย. 60) เวลา 13.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจอาคารจอดยานยนต์ที่ตลาดสวนมะลิ ถ.เฉลิมเขต 2 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมีนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ 
 
 
 ทั้งนี้ บริเวณรอบวงเวียนสวนมะลิ มีอาคารพาณิชย์ จำนวน 44 คูหา ซึ่งได้หมดสัญญาเช่ากับกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา จำนวน 23 ราย (38 คูหา) และจะหมดสัญญาเช่าอีก 1 ราย (1 คูหา) ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ส่วน 5 คูหาที่เหลือเป็นอาคารร้าง อีกทั้งอาคารพาณิชย์ที่ให้เช่ามีสภาพเก่าและใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน โดยผลการตรวจสอบอาคารพบว่า มีการผุกร่อนของคอนกรีตจนถึงชั้นเหล็กเสริมคอนกรีตในส่วนของโครงสร้างพื้นและคานอันเกิดมาจากการขาดการบำรุงรักษา รวมทั้งพบการลักลอบดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต อาทิ ต่อเติมชั้นลอย สร้างห้องน้ำใต้บันได ทุบกำแพงให้ทะลุเพื่อเชื่อมอาคาร รื้อถอนบันไดหลักดัดแปลงเป็นพื้นที่ใช้สอย อีกทั้งบันไดหนีไฟชำรุดเนื่องจากมีการก่อสร้างดัดแปลงทับที่ว่างด้านหลังอาคาร (ทางหนีไฟหลังอาคาร) ต่อเติมชั้นดาดฟ้าเป็นหลังคา นอกจากนี้ยังพบการใช้อาคารผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตจากพาณิชยกรรม-พักอาศัย โดยดัดแปลงส่วนพักอาศัยเป็นโกดังเก็บสินค้า ส่งผลให้อาคารมีสภาพหรือมีการใช้ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เช่าหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น กรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นต้องแจ้งไม่ต่อสัญญาเช่าแก่ผู้เช่า และดำเนินการตามกฎหมายควบคุมอาคารต่อไป 
 
 
         ----------------------------------- (นักบุญ...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner