กทม.รับหนังสือชี้มูลกรณีไฟ 39 ล้าน จาก ป.ป.ช. แล้ว ส่งเรื่องพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

 (9 พ.ย. 60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตามความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 และ 157 ประกอบมาตรา 83 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82 (1) (2) มาตรา 83 (3) มาตรา 85 (1) (7) ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มาตรา 44 จากฐานความผิดการจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้า มูลค่ากว่า 39 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณลานคนเมือง เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา ว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้รับหนังสือจากทาง ป.ป.ช. แล้ว และจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนโดยด่วนที่สุดต่อไป
 
 “ป.ป.ช.ได้ชี้มูลว่ามีความผิดทางการทุจริต อย่างไรก็ตามผู้ที่ถูกชี้มูลมีสิทธิ์ยื่นอุทรณ์คำสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.พ.ค.กรุงเทพมหานคร) ซึ่ง กทม. ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ ” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว
 
----------------------------  (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner