กทม. ประชุมกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก เน้นยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

(8 พ.ย. 60) นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มกรุงเทพตะวันออก เพื่อหารือและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารเขต โดยมีนายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม คันนายาว ลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก คลองสามวา และเขตประเวศ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตสะพานสูง

 

ที่ประชุมได้รายงานข้อมูลสำคัญของสำนักงานเขตแต่ละเขตในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อาทิ อำนาจหน้าที่ ขอบเขตการปกครอง โครงสร้าง/อัตรากำลัง งบประมาณย้อนหลัง 3 ปี ความคืบหน้าในการดำเนินการภารกิจหรือโครงการสำคัญ/เร่งด่วน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ภารกิจหรือโครงการสำคัญ/เร่งด่วนที่ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ภารกิจหรือโครงการสำคัญ/เร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 และรายงานผลการดำเนินการต่างๆตามข้อสั่งการของแต่ละสำนักงานเขต

 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินภารกิจด้านต่างๆ ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อาทิ โครงการการจัดระเบียบและกวดขันการจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า โครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ แผนพัฒนาปรับปรุงพื้นที่รกร้าง แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม แผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำและคูคลองในพื้นที่เขต ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการได้เรียบร้อยเป็นอย่างดี โดยได้เน้นย้ำให้ทุกเขตดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และหากมีความต้องการอะไรหรือจะให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานใด เพื่อให้นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรลุวัตถุประสงค์ขอให้แจ้งประสานมา เพื่อจะได้พัฒนาและดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป

 

--------------- (อรรจน์ชญาณ์...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner