กทม.สำรวจสถานที่เตรียมสร้างสถานีดับเพลิงย่อยบางบอน

(9 พ.ย.60) เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยบางบอน ตามนโยบาย “ปลอดภัย” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายให้ประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งทรัพย์สิน ชุมชน และสังคมมีความปลอดภัย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุสาธารณภัย โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางบอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณซอยเอกชัย 112 เขตบางบอน
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยบางบอน ซึ่งเป็น 1 ใน 5 แห่ง ที่กรุงเทพมหานครมีโครงการก่อสร้างขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชน ให้ครอบคลุมทั่วทุกมุมเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อย จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สถานีดับเพลิงย่อยดอนเมือง สถานีดับเพลิงย่อยพหลโยธิน สถานีดับเพลิงย่อยลาดพร้าว สถานีดับเพลิงย่อยบางบอน และสถานีดับเพลิงย่อยสวนหลวง ในส่วนของการออกแบบอาคารสถานีดับเพลิง ขณะนี้ทางชมรมสถาปนิกกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการออกแบบอาคารสถานีดับเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นรูปแบบอาคาร 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นพื้นที่จอดรถดับเพลิงและรถกู้ภัย ชั้น 2 และชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการและห้องประชุม โดยได้ส่งแบบอาคารให้กับสำนักการโยธาเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินราคาในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค.60 ส่วนการก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยบางบอน จะแบ่งการดำเนินการเป็น 3 สัญญา สัญญาแรกเป็นการถมดินในร่องสวนและทำสะพานข้ามคลองชั่วคราว สัญญาที่ 2 เป็นการก่อสร้างถนนและทำสะพานข้ามคลองถาวร และสัญญาที่ 3 เป็นการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงย่อยบางบอน สำหรับการก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยนั้น สำนักงานเขตในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของอาคารสถานีดับเพลิงย่อยจะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ประกอบด้วย สถานีดับเพลิงย่อยพหลโยธิน ดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักงานเขตพญาไท สถานีดับเพลิงย่อยลาดพร้าว ดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักงานเขตลาดพร้าว สถานีดับเพลิงย่อยบางบอน ดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักงานเขตบางบอน สถานีดับเพลิงย่อยสวนหลวง ดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักงานเขตประเวศ ส่วนสถานีดับเพลิงย่อยดอนเมือง จะดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักการโยธา อย่างไรก็ตามคาดว่าการก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณเดือนม.ค.61 จากการลงพื้นที่วันนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตบางบอน เตรียมดำเนินการปรับพื้นที่ทางเข้าออกสถานที่ก่อสร้าง คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการถมดินในร่องสวนประมาณ 2 เดือน และก่อสร้างสะพานชั่วคราวประมาณ 3 เดือน จากนั้นจะเริ่มเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยบางบอนต่อไป
 
----- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner