คณะผู้บริหารและข้าราชการ กทม. รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

 (9 พ.ย. 60) เวลา 09.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ และกิจการกองอาสารักษาดินแดน โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 19 คน เข้ารับรางวัลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
 
สำหรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร.” ประดิษฐานบนเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” จึงถือเป็นเครื่องหมายอันทรงเกียรติ ที่เป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล 
 
     --------------------------  (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner