กทม.เผยยอดกระทงทั่วกรุงปี 60 กว่า 8 แสนใบ ทำจากวัสดุธรรมชาติร้อยละ 93.6

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขต ได้ร่วมกันจัดเก็บกระทงที่ประชาชนนำมาลอยเพื่อขอขมาพระแม่คงคาในเทศกาลลอยกระทงเมื่อคืนที่ผ่านมา (3 พ.ย.60) โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ มีการจัดงานลอยกระทงในหลายจุด เช่น กรุงเทพมหานครจัดที่บริเวณใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดที่สวนสันติชัยปราการ และกระทรวงวัฒนธรรมจัดที่วัดราชาธิวาส นอกจากนี้ ยังมีการเปิดพื้นที่ให้ลอยกระทงบริเวณริมแม่น้ำ คูคลอง บึงน้ำ สวนสาธารณะของกทม.และพื้นที่เอกชนอีกหลายแห่ง  โดยกรุงเทพมหานครได้ระดมเจ้าหน้าที่เริ่มดำเนินการเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยา ลำคลองต่างๆ และสวนสาธารณะทั้ง 30 แห่ง ที่เปิดให้ประชาชนลอยกระทงทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นับและคัดแยกกระทงเสร็จสิ้นในเวลา 05.00 น. ของวันที่ 4 พ.ย. รวมจัดเก็บกระทงได้จำนวนทั้งสิ้น 811,945 ใบ กระทงส่วนใหญ่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้ จำนวน 760,019 ใบ คิดเป็นร้อยละ 93.6 และกระทงที่ทำจากโฟม จำนวน 51,926 ใบ คิดเป็นร้อยละ 6.4
 
 
สำหรับปี 2560 จัดเก็บกระทงได้เพิ่มขึ้นกว่าปี 2559 จำนวน 150,010 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 22.7 โดยเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุที่ย่อยสลายร้อยละ 93.6 ส่วนปี 2559 มีปริมาณกระทงจากวัสดุธรรมชาติร้อยละ 93.3 ทั้งนี้ พื้นที่เขตที่มีปริมาณกระทงมากที่สุด คือ เขตลาดกระบัง เขตคลองเตย และเขตบางเขน ตามลำดับ ส่วนเขตที่มีปริมาณกระทงได้น้อยที่สุด คือเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 
จากข้อมูลดังกล่าวแม้ว่าปีนี้จำนวนกระทงที่จัดเก็บได้จะเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว แต่ร้อยละของกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติก็ไม่ได้ลดลง  ซึ่งแสดงว่าประชาชนและผู้ค้ายังคงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับกระทงที่จัดเก็บได้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง และนับจำนวนเพื่อเก็บสถิติ จากนั้นจะนำกระทงจากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่าย ส่งไปยังโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่โรงงานขยะหนองแขม ส่วนกระทงโฟมและวัสดุที่ย่อยสลายยากจะถูกนำไปทำลายโดยการฝังกลบเพื่อรอการย่อยสลายต่อไป
 
 
e-max.it: your social media marketing partner