กทม.ระดมเจ้าหน้าที่จัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

(3 พ.ย.60) เวลา 20.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครในการจัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาและเรือบดอัดกระทง บริเวณท่าอรุณอมรินทร์ (หลวงพ่อโบสถ์น้อย) เขตบางกอกน้อย
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้มาตรวจการจัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคอยเก็บกระทงบนผิวน้ำตั้งแต่บริเวณใต้สะพานพระราม 7 ไปจะถึงบริเวณวัดโยธินประดิษฐ์ เขตบางนา ระยะทางประมาณ 34 กม. โดยจัดเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บกระทง จำนวน 202 คน พร้อมเรือเก็บขยะติดไฟส่องสว่าง ขนาด 2 x 8 ม. จำนวน 31 ลำ เรือกำจัดขยะและวัชพืชสำหรับบดอัดกระทงให้มีขนาดเล็กลง จำนวน 3 ลำ ซึ่งจะจอดที่ท่าอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จำนวน 2 ลำ และท่าคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ เขตราษฏร์บูรณะ จำนวน 1 ลำ เรือขนขยะ ขนาด 4 x 14 ม. จำนวน 2 ลำ และรถบรรทุกเทท้าย (ดั้มพ์) จำนวน 9 คัน ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเริ่มดำเนินการจัดเก็บกระทงตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของวันที่ 3 พ.ย.60 เป็นต้นไป และจะเร่งจัดเก็บให้แล้วเสร็จในทุกพื้นที่ภายในเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น สำหรับกระทงที่จัดเก็บได้จะลำเลียงไปขึ้นที่ 2 จุด คือ  จุดที่ 1 บริเวณท่าอรุณอมรินทร์ และจุดที่ 2 บริเวณท่าคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกระทงที่จัดเก็บได้จะเข้าสู่กระบวนการแยกประเภทและนับจำนวนเพื่อเก็บสถิติ ก่อนที่กระทงจากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่ายจะถูกส่งไปเข้าโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (หนองแขม) ส่วนกระทงโฟมจะถูกส่งไปฝังกลบเพื่อรอการย่อยสลายต่อไป
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถิติในปี 2559 กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดเก็บกระทงได้จำนวน 661,935 ใบ เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 617,901 ใบ คิดเป็นร้อยละ 93.3 กระทงโฟม จำนวน 44,034 ใบ คิดเป็นร้อยละ 6.7 จากสถิติการจัดเก็บกระทง ในปี 2559 ปริมาณกระทงที่จัดเก็บได้ลดลงร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับปี 2558 และแนวโน้มปริมาณกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในขณะที่การใช้กระทงโฟมมีปริมาณลดลง เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระทงที่ทำจากหยวกกล้วยและใบตอง แป้งมันสำปะหลัง ชานอ้อย รวมทั้งรณรงค์ขอความร่วมมือให้ลอยกระทงร่วมกัน 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณกระทงที่ต้องจัดเก็บและทำลาย อย่างไรก็ตามคาดว่าในปีนี้ปริมาณกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณกระทงโฟมจะลดจำนวนลง อย่างไรก็ตามจำนวนกระทงที่จัดเก็บได้ในปี 2559 พบว่าการจัดเก็บกระทงวัสดุธรรมชาติในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ร้อยละ 95.1 และจัดเก็บกระทงโฟมได้ร้อยละ 4.9 ซึ่งสัดส่วนกระทงโฟมที่จัดเก็บได้ในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าพื้นที่อื่น เนื่องจากบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีสถานที่จัดงานลอยกระทง จึงทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาลอยกระทงเป็นจำนวนมาก
 
--------------  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner