ติดตามการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร คืบหน้าแล้ว 99.96%

(3 พ.ย. 60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

         รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยภาพรวมการก่อสร้างมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายให้สำนักการโยธาเร่งติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทุกระยะ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับแผนการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ การปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคาร รวมทั้งกำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตกแต่งภายในอาคารพร้อมทั้งเก็บงานให้เรียบร้อย อย่างไรก็ตามคาดว่าโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานครจะแล้วเสร็จทั้งหมด เพื่อเปิดให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมการประชุมในอาคารแห่งนี้เป็นครั้งแรกในเดือน ธ.ค. นี้ ทั้งนี้โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ผลงานที่ทำได้ 99.90% อาคารกรรมาธิการเหนือ ผลงานที่ทำได้ 99.96% อาคารกรรมาธิการใต้ ผลงานที่ทำได้ 100% และห้องเครื่องระบบปรับอากาศ 99.99% ปัจจุบันโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยรวมคืบหน้าแล้ว 99.96% สำหรับงานที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ประกอบด้วย อาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้แก่ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชั้น B2 ห้องเครื่องระบบปรับอากาศ ได้แก่ งานติดตั้งประตูเหล็ก และงานเทคอนกรีตรอบตะแกรงระบายความร้อนครอบห้องเครื่องปรับอากาศ

                                                          -----------------                  (จิรัฐคม...กปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner