กทม.ปรับปรุงสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต เพิ่มประสิทธิภาพในการดึงน้ำลงอุโมงค์บางซื่อ

(3 พ.ย. 60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับโอนจากกรมทางหลวงในปี 2542 สำหรับสถานีสูบน้ำที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตมีทั้งหมด 15 แห่ง ในฝั่งขาออก ได้แก่ สถานีสูบน้ำสุทธิสารขาออก สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาออกฝั่งใต้ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาออกฝั่งเหนือ สถานีสูบน้ำหลังโรงเรียนหอวัง สถานีสูบน้ำรัชดาวิภาวดี สถานีสูบน้ำคลองลาดยาว สถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาออกฝั่งเหนือ สถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ขาออก และฝั่งขาเข้า ได้แก่ สถานีสูบน้ำดินแดงขาเข้า สถานีสูบน้ำสุทธิสารขาเข้า สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้าฝั่งใต้ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้าฝั่งเหนือ สถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาเข้าฝั่งใต้ สถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาเข้าฝั่งเหนือ สถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ขาเข้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานีแบบชั่วคราวและมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต โดยขณะนี้มีสถานีสูบน้ำที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแล้ว 3 สถานี ได้แก่ สถานีสูบน้ำหลังโรงเรียนหอวัง สถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาเข้าฝั่งใต้ และสถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาเข้าฝั่งเหนือ สำหรับ 5 สถานี ที่พร้อมจะดำเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ขาเข้า สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาออกฝั่งเหนือ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาออกฝั่งใต้ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้าฝั่งเหนือ และสถานีสูบน้ำคลองลาดยาว ส่วนอีก 6 สถานี ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรอการสำรวจออกแบบปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอีก 1 สถานีที่เหลือ คือสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาออกฝั่งใต้ ปัจจุบันได้รื้อถอนและยุบรวมไปอยู่ในโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ เพื่อก่อสร้างอาคารรับน้ำถนนวิภาวดีรังสิต สำหรับขั้นตอนการปรับปรุงสถานีสูบน้ำจะปรับปรุงบ่อสูบน้ำให้มีขนาดความลึกที่เพิ่มขึ้น โดยให้อยู่ในระดับ -4.00 ม.รทก. รวมทั้งเพิ่มอัตราการสูบน้ำจากเดิม 59 ลบ.ม./วินาที เป็น 76 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะสามารถระบายน้ำลงสู่คลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อได้เร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยดึงน้ำจากคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่ออีกด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตแล้วเสร็จ จะช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหาน้ำท่วมขังตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่บริเวณดินแดงถึงบริเวณคลองลาดยาว เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตในการระบายน้ำลงสู่คลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อต่อไป

                                                          -----------------                  (จิรัฐคม...กปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner