ติดตามโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ทางยกระดับข้ามแยกศิริราช เดินหน้าแล้ว 20.56%

 

(1 พ.ย.60) เวลา 13.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่


รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์บริเวณกองเรือเล็ก ซึ่งผู้รับจ้างดำเนินการเสาเข็มเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เริ่มดำเนินการฐานราก เสาตอม่อ และคานขวาง ส่วนบริเวณวัดอมรินทรารามวรวิหาร ผู้รับจ้างได้เคลื่อนย้ายเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่เมื่อต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินเสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.80 ม. ในคลองบางกอกน้อยได้ดำเนินการเสาเข็มเจาะแล้วเสร็จ 5 ต้น จากทั้งหมด 8 ต้น เหตุที่ล่าช้าเนื่องจากต้องใช้พื้นที่บริเวณฝั่งโรงพยาบาลศิริราชเพื่อการก่อสร้างนั่งร้าน สำหรับเดินเครื่องจักรลงไปเจาะเสาเข็มในคลองบางกอกน้อย สำหรับบริเวณกรมอู่ทหารเรือได้ดำเนินการย้ายระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งการตั้งแบริเออร์ตรงกลางถนนอรุณอมรินทร์จากหน้ากรมอู่ทหารเรือถึงแยกศิริราช เพื่อดำเนินการเสาเข็มเจาะ ซึ่งจะทำให้การเดินรถจาก 4 ช่องจราจร เหลือ 2 ช่องจราจร โดยได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณถนนอรุณอมรินทร์ได้รับทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทนในระหว่างการก่อสร้าง ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 20.56% ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ ตลอดจนกำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งการปรับแผนการก่อสร้างเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีอุปสรรคกีดขวางการทำงานเพื่อให้การก่อสร้างเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช เป็นการขยายสะพานอรุณอมรินทร์จาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 480 ม. พร้อมทั้งก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ขนาด 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.25 ม. ความยาวประมาณ 1,300 ม. ลงถนนอรุณอมรินทร์บริเวณหน้ากรมอู่ทหารเรือ โครงสร้างทางยกระดับเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูป เพื่อให้การก่อสร้างได้รวดเร็ว ลดปัญหาการจราจร ก่อสร้างทางขึ้นจากถนนริมคลองบางกอกน้อยเชื่อมกับสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยเพื่อไปแยกอรุณอมรินทร์ ความยาวประมาณ 350 ม. ก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพานอรุณอมรินทร์บริเวณหน้าวัดอมรินทราราม ขนาด 1 ช่องจราจร ก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Skywalk) จากบริเวณหน้าวัดอมรินทรารามถึงบริเวณปากซอยอิสรภาพ 44 พร้อมจุดต่อเชื่อมตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช ความยาวประมาณ 567 ม. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราชแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ปัญหาการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการที่โรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายการจราจรฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner