กทม. จับมือเครือข่ายร่วมอนุรักษ์ต้นไม้ป้อมมหากาฬ

(31 ต.ค.60) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจต้นไม้ภายในป้อมมหากาฬ ปราการ และพื้นที่โดยรอบ ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างป้อมฯ เพื่อหาแนวทางการเก็บรักษาต้นไม้พร้อมกับการอนุรักษ์โบราณสถาน โดยมี สำนักผังเมือง สำนักสิ่งแวดล้อมสำนักการโยธา สำนักงานเขตพระนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศิลปากร เครือข่ายต้นไม้ในเมือง กลุ่มบิ๊กทรี (BIG TREE) รุกขกร และเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมสำรวจ ณ บริเวณป้อมมหากาฬ เขตพระนคร

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจต้นไม้ภายในป้อมมหากาฬและบริเวณโดยรอบที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างโบราณสถาน จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า มีต้นไม้ใหญ่จำนวน 8 ต้น จากจำนวนทั้งหมด 18 ต้น ที่ต้องหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไข เนื่องจากรากของต้นไม้สร้างปัญหาแก่โครงสร้างทำให้ป้อมหากาฬ เกิดรอยร้าว และทรุดตัว โดยกรุงเทพมหานครจะหารือและพิจารณาร่วมกับกรมศิลปากรถึงแนวทางในการเปิดหน้าดินเพื่อสำรวจรากของต้นไม้และโครงสร้างของป้อมฯ ในแต่ละจุดว่าจะใช้เทคนิคหรือวิธีการใดในการเปิดหน้าดิน พร้อมทั้งหารือร่วมกับ รุกขกร ในการดำเนินการตัดแต่งและฟื้นฟูระบบรากทีละต้น เพื่อให้เกิดผลกระทบแก่ต้นไม้และโครงสร้างของป้อมฯ ให้น้อยที่สุด ซึ่งหากได้ข้อสรุปจากการสำรวจต้นไม้ทั้ง 8 ต้นแล้ว กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟู ต้นไม้และโบราณสถานต่อไป

 

สำหรับพื้นที่ป้อมมหากาฬ มีต้นไม้ใหญ่ จำนวน 18 ต้น 9 ชนิด ประกอบด้วย ต้นกร่าง ต้นไกร ต้นชมพูพันธ์ุทิพย์ ต้นไทร ต้นโพธิ์ ต้นมะขาม ต้นมะเดื่อ ต้นสัตตบรรณ และต้นหูกวาง โดยจากผลการศึกษาวิจัย นักวิชาการได้คำนวณแล้วว่า ต้นไม้ทั้ง 18 ต้นนี้ จะสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศโดยสามารถกักเก็บคาร์บอนได้เท่ากับ 80,925.17 กิโลกรัม หรือ 80.93 ตันต่ออายุขัยของต้นไม้จนถึงปัจจุบัน

 

----------------- (อรรจน์ชญาณ์...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner