ผู้ว่าฯกทม. ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า

(31 ต.ค. 60) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการ ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 1 แยกกรุงเทพกรีฑา ถนนศรีนครินทร์ จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะได้ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง ช่วงที่ 1 บริเวณงานก่อสร้างสะพานต่างระดับ ถนนศรีนครินทร์ ช่วงที่ 2 บริเวณงานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดถนนกรุงเทพกรีฑา ช่วงที่ 5 บริเวณงานก่อสร้างถนนเชื่อมต่อมอเตอร์เวย์ สาย 9 และช่วงที่ 7 บริเวณงานก่อสร้างทางต่างระดับร่มเกล้า-เจ้าคุณทหาร

 

โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เริ่มต้นโครงการที่ทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์-ถนนรามคำแหง 24 ไปตามแนวถนนกรุงเทพกรีฑา จากนั้นก่อสร้างทางลอดรถยนต์ที่แยกถนนกรุงเทพกรีฑา ข้ามทางหลวงหมายเลข 9 ไปสิ้นสุดโครงการที่ทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้า-ถนนเจ้าคุณทหาร ระยะทางประมาณ 12 กม. มีช่องจราจร 6-10 ช่องจราจร 2 ทิศทาง มีงานก่อสร้างสะพานต่างระดับ จำนวน 3 แห่ง อุโมงค์ทางลอด จำนวน 1 แห่ง และสะพานข้ามคลอง จำนวน 9 แห่ง เป็นถนนสายหลัก ที่เชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักตามแนวตะวันตก-ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และเป็นถนนในแผนแม่บทผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 สาย ช.3 โดยกรุงเทพมหานครได้เร่งรัดการทำงานเพื่อให้โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าแล้วเสร็จโดยเร็ว โดยได้แบ่งการทำงานออกเป็นช่วงๆทั้งหมด 7 ช่วง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างช่วงที่ 1-7 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 90% สำหรับช่วงที่ 3 ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.ค. 60 โดยเปิดการจราจรพร้อมกับช่วงที่ 7 แล้วบางส่วน โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า โดยรวมทั้ง 7 ช่วง ตลอดความยาวประมาณ 12 กม. กำหนดเปิดการจราจรในเดือน ธ.ค. 60 ยกเว้นช่วงที่ 2 บริเวณอุโมงค์ทางลอด และช่วงที่ 5 บริเวณสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษก คาดว่าจะเปิดการจราจรประมาณปลายปี 2561

 

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เป็นโครงการที่เชื่อมระหว่างถนนรามคำแหง 24 ถนนร่มเกล้า และถนนเจ้าคุณทหาร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการการจราจรตามแนวตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่ระบบการจราจรในประเทศไทยจะเป็นแนวเหนือ-ใต้ ส่วนตามแนวตะวันตก-ตะวันออกในปัจจุบันยังมีเส้นทางคมนาคมขนส่งอยู่น้อย โครงการนี้จึงเป็นโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการจราจร อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางจากตะวันตกของกรุงเทพมหานครไปตะวันออกของกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

----------------- (จิรัฐคม...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner