เด็ก กทม.ไปเรียนภาษาภาคฤดูร้อนที่สิงคโปร์

(30 ต.ค. 60) เวลา 09.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบโอวาทให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 78 คน ก่อนเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ 1-28 พ.ย. นี้ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมมอบเงินสนับสนุนและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา กทม. ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธี
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครตระหนักดีว่าภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาสากลที่จะช่วยให้เยาวชนได้ก้าวเข้าสู่โลกกว้าง เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และได้เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆอย่างไร้พรหมแดน ซึ่งการจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ได้ผลดีนั้น นอกจากผู้เรียนจะต้องมีความตั้งใจและขยันหมั่นเพียรในการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอแล้ว การได้อยู่ในสังคมของเจ้าของภาษาจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมถึงมีความเข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นรากฐานของภาษามากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดทักษะ และสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด
 
----------------------- (นักบุญ...กปส.รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner