26 ต.ค.60 พสกนิกรชาวไทยหลั่งไหลมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน

ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 โดยกำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพและเปิดให้ประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์
 
ทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปิดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ซุ้มขนาดใหญ่ ซุ้มขนาดกลาง และวัดต่างๆ ที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 113 แห่ง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเวลา 16.30 น. จากนั้นหยุดให้ถวายดอกไม้จันทน์  เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จากนั้นเวลา 18.30 น. เริ่มให้ประชาชนเข้าแถวถวายดอกไม้จันทน์ช่วงที่สอง (หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศถวายเพลิงพระบรมศพฯ) ซึ่งตลอดทั้งวันมีประชาชนหลั่งไหลมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์อย่างต่อเนื่อง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ตลอดจนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน จนเสร็จสิ้นพิธีการถวายดอกไม้จันทน์และพิธีถวายพระเพลิง อันถือเป็นการถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 ด้วยความเคารพสูงสุด
 
e-max.it: your social media marketing partner