เล็งสร้างท่อลอดถนนสุขุมวิท 63 ดึงน้ำย่านเอกมัยมาลงคลองแสนแสบ

(28 ต.ค.60) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตวัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำมีแผนดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) โดยดำเนินการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.00 ม. ความยาว 2,660 ม. ด้วยวิธีดันท่อ (Pipe jacking)  ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาด 6 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันท่อและท่อขนส่งน้ำชนิดกลม จำนวน 4 บ่อ ก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันท่อและท่อขนส่งน้ำชนิดสี่เหลี่ยม จำนวน 7 บ่อ และก่อสร้างบ่อเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม จำนวน 18 บ่อ โดยจะดึงน้ำจากบริเวณถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) มาลงที่คลองแสนแสบ ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการก่อสร้าง การจัดทำแผนหลีกเลี่ยงการจราจรระหว่างการก่อสร้าง และการตรวจสอบแนวสาธารณูปโภคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง และบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) ทั้งนี้บริเวณถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) เขตวัฒนา จะประสบปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ เนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมทั้ง 2 ฝั่งถนนมีขนาดเล็ก รวมทั้งสภาพการใช้พื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้ท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำ จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ ด้วยวิธีการดันท่อ (Pipe Jacking) เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใต้ดินและลดผลกระทบต่อการจราจร อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner