ตรวจแนวก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน คืบหน้าแล้ว 11.10%

(28 ต.ค.60) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณอาคารรับน้ำคลองเคล็ด ปล่องรับน้ำซอยอุดมสุข 56 และปล่องรับน้ำซอยอุดมสุข 42 โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตประเวศ ผู้แทนกิจการร่วมค้า เอสที-เอสจี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่
 
โครงการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มสัญญาวันที่ 13 ม.ค.59 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ธ.ค.62 อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ความยาว 9.4 กม. ความลึก 30 ม. โดยแนวอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน จะเริ่มจากอาคารรับน้ำ บริเวณบึงหนองบอน ลอดใต้แนวคลองหนองบอน แนวคลองตาช้าง ถนนศรีนครินทร์ ถนนอุดมสุข ซอยอุดมสุข 29 ถนนสุขุมวิท 101/1 ลอดใต้แนวคลองบางอ้อ ผ่านสถานีสูบน้ำและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางอ้อ ในระหว่างพื้นที่ที่อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนลอดผ่านมีการก่อสร้างปล่องรับน้ำและอาคารรับน้ำ เพื่อรวบรวมน้ำในคลองต่างๆ ให้ระบายลงสู่อุโมงค์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาคารรับน้ำ 7 แห่ง ได้แก่ อาคารรับน้ำบึงหนองบอน อาคารรับน้ำหนองบอน อาคารรับน้ำคลองเคล็ด อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.3 (อุดมสุข 56) อาคารรับน้ำคลองหลอด กม.2 (อุดมสุข 42) อาคารรับน้ำถนนสุขุมวิท 66/1 อาคารรับน้ำซอยสุขุมวิท 101/1 สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ ขนาดกำลังสูบ 60 ลบ.ม./วินาที และอาคารทิ้งน้ำ 1 แห่ง โดยแนวอุโมงค์จะเริ่มจากอาคารรับน้ำบริเวณบึงหนองบอน ลอดใต้แนวคลองหนองบอน แนวคลองตาช้าง ถนนศรีนครินทร์ ถนนอุดมสุข ซอยอุดมสุข 29 ถนนสุขุมวิท 101/1 ลอดใต้แนวคลองบางอ้อ ผ่านสถานีสูบน้ำและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางอ้อ
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างอาคารรับน้ำคลองเคล็ด ปล่องรับน้ำซอยอุดมสุข 56 และปล่องรับน้ำซอยอุดมสุข 42 บริเวณถนนอุดมสุข ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการรื้อย้ายสะพานข้ามคลองเคล็ด จำนวน 2 ช่องจราจร และรื้อย้ายท่อประปาบริเวณใต้คลองเคล็ด รวมทั้งดำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคและระบบสื่อสาร บริเวณปล่องรับน้ำซอยอุดมสุข 56 และปล่องรับน้ำซอยอุดมสุข 42 ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ประชาสัมพันธ์การปิดเบี่ยงจราจร เมื่อวันที่ 2 พ.ค.60 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด โดยตามแผนจะปิดเบี่ยงจราจรตั้งแต่เดือน มิ.ย.60-พ.ค.61 นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำหารือกับผู้รับจ้างในการปรับแผนการทำงานและปรับเวลาการดำเนินงานให้เร็วขึ้น รวมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ เพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 11.10% ตามแผนงาน 34.91% ล่าช้ากว่าแผนงาน -23.80% ทั้งนี้เมื่อโครงการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ประมาณ 85 ตร.กม. ในพื้นที่เขตประเวศ สวนหลวง พระโขนง และเขตบางนา ได้อย่างเต็มระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner