เร่งรัดการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าให้แล้วเสร็จ เตรียมเปิดใช้งานบางส่วนเดือน ธ.ค .60

จากนโยบาย “สะดวก” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายให้คนกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย (22 ต.ค. 60) เวลา 11.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วง 1-7 ซึ่งมีความยาวรวมทั้งสิ้น 11.75 กม. โดยกรุงเทพมหานครได้เร่งรัดการทำงานเพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว โดยได้แบ่งการทำงานออกเป็นช่วงๆทั้งหมด 7 ช่วง ช่วงที่ 1 การก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 8 ช่องจราจร และสะพานข้ามคลอง ผลงานที่ทำได้ 84.53% ช่วงที่ 2 การก่อสร้างทางลอดทางจราจร 4 ช่องจราจร พร้อมทั้งขยายถนนกรุงเทพกรีฑาเป็น 6 ช่องจราจร 

ซึ่งในช่วงที่ 2 นี้ จะดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2 ช่องจราจรในฝั่งขาออก ภายในวันที่ 5 ธ.ค. 60 เพื่อเปิดการจราจรให้รถผ่านสัญจรไป-มาได้ หลังจากนั้นจะดำเนินการก่อสร้างในฝั่งขาเข้าอีก 2 ช่องจราจร คาดว่าทางเรียบทั้ง 2 ฝั่ง จะสามารถเปิดใช้งานได้ในเดือน ก.พ. 61 สำหรับทางลอดจะสามารถเปิดใช้งานได้ในเดือน ธ.ค. 61 ส่วนการขยายถนนกรุงเทพกรีฑาเป็น 6 ช่องจราจร คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี 61 ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 54.75% ช่วงที่ 3 ตั้งแต่ถนนคลองลำสาลีถึงคลองวังใหม่ เป็นถนน ค.ส.ล. จำนวน 8 ช่องจราจร สะพานข้ามคลอง 3 แห่ง และสะพานลอยคนข้าม 3 แห่ง ซึ่งโครงการในช่วงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 100% ช่วงที่ 4 ตั้งแต่คลองวังใหม่จนถึงถนนทางหลวงหมายเลข 9 หรือมอเตอร์เวย์ ประกอบด้วย การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 8 ช่องจราจร สะพานรถข้าม 2 แห่ง สะพานคนข้าม 2 แห่ง และมีการก่อสร้างทางต่อเชื่อม (แลมป์) ทั้งหมดอยู่ 2 จุด ผลงานที่ทำได้ 77.87% ส่วนช่วงที่ 5 ตั้งแต่ทางแยกยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 หรือมอเตอร์เวย์ ประกอบด้วย การก่อสร้างทางยกระดับ 6 ช่องจราจร ในช่วงที่ 5 จะมีการก่อสร้างทางต่อเชื่อมอยู่ โดยจะไปเชื่อมต่อในช่วงที่ 6 ซึ่งช่วงที่ 6 คาดจะแล้วเสร็จในวันที่ 5 ธ.ค. 60 ดังนั้นในช่วงที่ 5 การก่อสร้างทางต่อเชื่อมจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้รองรับกับช่วงที่ 6 ซึ่งการก่อสร้างทางต่อเชื่อมจะมีทั้งหมดอยู่ 2 จุด ในขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 30.21% ช่วงที่ 6 เป็นการก่อสร้างจากทางหลวงหมายเลข 9 ถึงถนนร่มเกล้า เป็นถนน ค.ส.ล. จำนวน 8 ช่องจราจร สะพานข้ามคลอง 4 แห่ง และจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลอง ผลงานที่ทำได้ 87.20% และช่วงที่ 7 ตั้งแต่ถนนร่มเกล้าถึงถนนเจ้าคุณทหาร เป็นการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ ขนาด 8 ช่องจราจร สามารถลงได้ 6 ทิศทาง ตามแนวถนนเจ้าคุณทหารและถนนร่มเกล้า ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 92.51% อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า จะเปิดใช้งานในเส้นทางบางส่วนในเดือน ธ.ค. 60 หลังจากนั้นจะทยอยเปิดในเส้นทางอื่นๆ ที่แล้วเสร็จต่อไป ซึ่งโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า จะแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือน ธ.ค. 61

 

เชื่อมโยงเครือข่ายการจราจรตามแนวตะวันออกกับตะวันตก

โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เป็นโครงการที่เชื่อมระหว่างถนนรามคำแหง 24 ถนนร่มเกล้า และถนนเจ้าคุณทหาร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการการจราจรตามแนวตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่ระบบการจราจรในประเทศไทยจะเป็นแนวเหนือใต้ ส่วนตามแนวตะวันตกตะวันออกในปัจจุบันยังมีเส้นทางคมนาคมขนส่งอยู่น้อย โครงการนี้จึงเป็นโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางจากตะวันตกของกรุงเทพมหานครไปตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า จะสามารถเปิดใช้งานในช่วงที่ 1 ช่วงที่ 3 และช่วงที่ 7 ในวันที่ 5 ธ.ค. 60 หลังจากนั้นจะทยอยเปิดใช้งานให้ครบ 100% ภายในเดือน ธ.ค. 61

 

----------------- (จิรัฐคม...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner