ตรวจการซักซ้อมการปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

(15 ต.ค.60) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการซักซ้อมการปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ วัดอาวุธสิตาราม เขตบางพลัด และวัดมหรรณพารามวรวิหาร เขตพระนคร
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานเสมือนจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวันที่ 26 ต.ค.60 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เป็นจำนวนมาก ประกอบกับในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีพระเมรุมาศจำลอง 9 แห่ง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ 16 แห่ง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง 26 แห่ง และสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดในพื้นที่ 50 เขต 62 แห่ง ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณพระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง และสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่างๆ ให้รับทราบขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง พร้อมทั้งได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ด้วย ซึ่งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แต่ละซุ้มจะมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตและจิตอาสาประจำอยู่ ประมาณ 150-160 คน สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในช่วงแรกจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. และในช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 18.30-22.00 น. ซึ่งแต่ละสำนักงานเขตในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จะกำหนดการซักซ้อมการปฏิบัติงานถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้การปฏิบัติงานในวันที่ 26 ต.ค.60 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner