กทม.ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างตั้งแต่ลานพระราชวังดุสิตถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

(12 ต.ค.60) เวลา 18.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เดินตรวจไฟฟ้าแสงสว่างตั้งแต่บริเวณลานพระราชวังดุสิต กองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต จนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร โดยมีนายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตดุสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่ร่วมกับสำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตดุสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้เดินตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างตั้งแต่บริเวณลานพระราชวังดุสิต กองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก จนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง จากการตรวจสอบบริเวณถนนราชดำเนินนอกทั้ง 2 ฝั่ง พบว่ามีเสาไฟฟ้าบางต้นที่โคมไฟชำรุด บางต้นหลอดไฟเสีย นอกจากนี้ยังพบว่ามีสายไฟฟ้าและสายสื่อสารบางส่วนที่ยังจัดเก็บไม่เรียบร้อย ส่วนเสาไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางสะพานผ่านฟ้าลีลาศหลอดไฟฟ้าขัดข้อง ตลอดจนได้ตรวจความเรียบร้อยในการตั้งวางแผงเหล็กกั้นบริเวณริมถนนราชดำเนินนอกและถนนราชดำเนินกลาง อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้สำนักการโยธาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยโดยเร็ว เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณถนนราชดำเนินนอกและถนนราชดำเนินกลาง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางมางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner