โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา คืบกว่า 45%

(11 ต.ค.60) เวลา 15.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ซอยอ่อนนุช 67 เขตประเวศ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตประเวศ สำนักการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ เริ่มต้นสัญญาวันที่ 9 มี.ค.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 พ.ค.61 ระยะเวลาการก่อสร้าง 424 วัน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้สร้างอาคารดังกล่าวขึ้น เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 45% อยู่ระหว่างการหล่อพื้นคานชั้น 5 สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นล่างเป็นสำนักงานและห้องเรียน ชั้น 2 เป็นห้องประชุม ชั้น 3 เป็นห้องเรียน ชั้น 4-5 เป็นห้องเรียนและห้องพิเศษ สำหรับจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จริยธรรม นาฏศิลป์ และดนตรีไทย ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้สำนักการศึกษาและสำนักงานเขตประเวศ หมั่นตรวจสอบดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งทางผู้รับจ้างยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดสัญญา อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลาแล้วเสร็จ จะสร้างความอุ่นใจแก่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย โดยเฉพาะนักเรียนและครูจะมีพื้นที่ใช้สอยที่เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner