ตรวจอาคารเรียน 6 ชั้น โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กำชับผู้รับจ้างเปลี่ยนแนวรั้วจากตาข่ายกรองแสงเป็นสังกะสี

(11 ต.ค.60) เวลา 14.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช 70/1 เขตประเวศ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตประเวศ สำนักการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ เริ่มต้นสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 เม.ย.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.ย.61 ระยะเวลาการก่อสร้าง 530 วัน ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 25% ประกอบด้วย คานรับพื้นชั้น 2 คานกันสาดชั้น 2 คานกันสาดชั้น 3 เสารับพื้นชั้น 3 และคานรับพื้นชั้น 3 ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้สำนักการศึกษาเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น ให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการ นอกจากนี้ได้กำชับให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแนวรั้วจากตาข่ายกรองแสงเป็นสังกะสี เพื่อป้องกันอันตรายจากเศษวัสดุในการก่อสร้าง และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งได้มอบหมายให้สำนักงานเขตประเวศสำรวจท่อระบายน้ำบริเวณโดยรอบโรงเรียน หากพบว่ามีการอุดตันจากเศษหินดินทรายในการก่อสร้างให้รีบดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner