โปรดเกล้าฯ ให้จัดทำซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ณ กำแพงพระบรมมหาราชวัง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงซาบซึ้งในน้ำใจและทรงตระหนักถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ณ กำแพงพระบรมมหาราชวัง บริเวณประตูวิเศษไชยศรี และพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายสักการะได้ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.60 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ยกเว้นวันที่มีการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ วันที่ 15, 21 และ 22 ตุลาคม 2560 ที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายพวงมาลัย ดอกไม้สด หลังการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยประชาชนสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตนผ่านจุดคัดกรอง 2 จุด บริเวณท่าช้าง และสะพานหลังศาลหลักเมือง ข้างกระทรวงกลาโหม
 
ทั้งนี้ หลังจากที่ประชาชนถวายพวงมาลัย ดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริเวณซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ ณ กำแพงพระบรมมหาราชวัง บริเวณประตูวิเศษไชยศรีแล้ว กรุงเทพมหานครจะนำพวงมาลัยและดอกไม้ดังกล่าว ไปสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สวนรมณีนาถ โดยหน่วยงานหรือชมรม สามารถขอรับดอกไม้ไปประดิษฐเป็นบุหงาพระราชาหรือดอกไม้พระราชา โดยแจ้งความประสงค์ได้ ที่สำนักงานสวนรมณีนาถ โทร.0 2221 5181 
 
 
 
 
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner