กทม.ปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

(11 ต.ค.60) เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดเทพธิดารามวรวิหาร และกองสลากเดิม เขตพระนคร เพื่อเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมีนายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดเทพธิดารามวรวิหาร โดยการนำหินคลุกมาเทบริเวณลานโล่งข้างกำแพงวัด พร้อมทั้งใช้รถไถเกลี่ยเพื่อให้พื้นเรียบเสมอ และใช้รถบดถนนบดอัดให้แน่น จากนั้นจะดำเนินการปูแอสฟัลต์ผสมร้อน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบอาหาร เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  สำหรับบริเวณกองสลากเดิมซึ่งมีการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองเพื่อให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ต.ค.60 รวมทั้งได้มีการก่อสร้างจิตกาธานในบริเวณดังกล่าว เพื่อใช้เผาดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนถวาย โดยในวันนี้สำนักการโยธาได้ดำเนินการปรับพื้นที่และปูแอสฟัลต์ผสมร้อน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดสร้างจิตกาธาน เพื่อใช้เผาดอกไม้จันทน์ที่ประชาชนถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในพื้นที่จัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์และบริเวณวัดที่มีการจัดพิธี โดยก่อสร้างในจุดที่เหมาะสม ใช้พื้นที่ขนาด 8x8 ม. สูง 6.50 ม. ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 22 ต.ค.60
 
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner