ตรวจความเรียบร้อยซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ก่อนเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะ

(10 ต.ค.60) ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง จนถึงวันที่ 5 ต.ค.60 จากนั้นได้ปิดพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงซาบซึ้งในน้ำใจ และทรงตระหนักถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ณ กำแพงพระบรมหาราชวัง บริเวณประตูวิเศษไชยศรี และประตูมณีนพรัตน์ และพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายสักการะได้ ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.60 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
 
ทั้งนี้ ในเวลา 18.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางริ้วขบวนพระอิสริยยศงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ และซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์  โดยมีนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางริ้วขบวนพระอิสริยยศงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณด้านข้างพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งปรับปรุงทางเท้าและผิวจราจร จำนวนทั้งสิ้น 13 จุด ประกอบด้วย การปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้า จำนวน 9 ถนน ได้แก่ ถนนมหาราช ถนนท้ายวัง ถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินใน ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ถนนราชินี ถนนพระจันทร์ และถนนจักรพงษ์ และการปรับปรุง 4 บริเวณ ได้แก่ บริเวณภายในท้องสนามหลวง บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เกาะกลางฝั่งทางทิศเหนือของท้องสนามหลวง และเกาะกลางฝั่งทางทิศใต้ของท้องสนามหลวง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดของงานอีกเล็กน้อย
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายในการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง บริเวณลานพระราชวังดุสิต จำนวน 1 แห่ง ส่วนอีก 8 แห่ง กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ดำเนินการ การจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ จำนวน 16 ซุ้ม และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง จำนวน 26 ซุ้ม และจุดถวายดอกไม้จันทน์บริเวณวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต จำนวน 62 แห่ง รวมทั้งหมด 113 แห่ง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ต.ค.60 หลังจากนั้นจะนำต้นดาวเรืองและไม้ดอกสีเหลืองชนิดอื่นๆ มาประดับตกแต่งบริเวณพระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมทั้งสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ตามวัด เพื่อให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดจะเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 20 ต.ค.60 นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการย้ายซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์มาตั้งไว้บริเวณด้านข้างพระบรมมหาราชวังด้านประตูวิเศษไชยศรี ถนนหน้าพระลาน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายสักการะ พร้อมเปิดให้ประชาชนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner