ตรวจความพร้อมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ห่วงประชาชนนอกแนวป้องกันอาจได้รับผลกระทบ

(10 ต.ค.60) เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมแนวป้องกันน้ำท่วม บริเวณชุมชนโรงสี และลงเรือตรวจความพร้อมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท่าเรือวัดคลองเตยนอกถึงท่าเรือเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตยานนาวา สำนักงานเขตคลองเตย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมการณ์เฝ้าระวังร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านอยู่ในพื้นที่ ซึ่งแต่ละวันมีปริมาณฝนที่ตกประมาณ 60-70% วางแผนเตรียมการณ์อย่างต่อเนื่อง ส่วนปริมาณน้ำที่กรมชลประทานปล่อยมา คาดว่าในวันนี้จะเริ่มเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยปริมาณ 2,000 ลบ.ม./วินาที ซึ่งกรุงเทพมหานครมีแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาวประมาณ 77 กม. สามารถที่จะรับน้ำได้ในปริมาณที่ไม่เกิน 3,000 ลบ.ม./วินาที ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาวทั้งหมด 86 กม. มีแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร 77 กม. ส่วนอีก 9 กม.ยังมีลักษณะเป็นฟันหลออยู่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของเอกชน กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเรียงกระสอบทรายเพื่อเป็นคันกันน้ำ โดยใช้กระสอบทรายประมาณ 310,000 ใบ ความสูงประมาณ 2.30 ม. สามารถป้องกันไม่ให้น้ำเข้ามาในพื้นที่ ในส่วนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่นอกแนวป้องกันน้ำท่วมมีอยู่ 410 หลัง อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งสำนักงานเขตทั้ง 10 เขต ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ ถึงปริมาณน้ำที่ขึ้นลงแต่ละวันและปริมาณน้ำเหนือที่ผ่านลงมาว่ามีปริมาณเท่าไหร่ เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวัง ตลอดจนได้จัดทำสะพานไม้ทางเดินในจุดที่ได้รับผลกระทบและเตรียมกระสอบทรายไว้ อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนในการรองรับสถานการณ์น้ำ ถ้าหาก 3 น้ำมารวมกัน คือ น้ำฝน น้ำเหนือ น้ำขึ้นน้ำลง ก็จะทำให้ปริมาณน้ำในวันนั้นเพิ่มสูงขึ้น จากการคาดการณ์ระดับน้ำในปีนี้จะไม่มากเท่าปี 54 
 
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner