เยี่ยมชมการปรับปรุงโกดังสินค้าบ้านหวั่งหลี เตรียมพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านคลองสาน

(9 ก.ย.60) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมการปรับปรุงโกดังสินค้าบ้านหวั่งหลี และท่าเรือกลไฟฮ่วยจุ่งโล่ง เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีนายจรูญ มีธนาถาวร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นางตวงพร ทรัพย์สาคา ผู้อำนวยการเขตคลองสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตคลองสาน ทายาทตระกูลหวั่งหลี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมเยี่ยมชม ณ บ้านหวั่งหลี ซ.วัดทองธรรมชาติ ถ.เชียงใหม่ เขตคลองสาน
 
บ้านหวั่งหลี เป็นบ้านประจำตระกูลหวั่งหลี มีอายุกว่า 130 ปี ตั้งอยู่สุดถนนเชียงใหม่ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน บ้านหวั่งหลี เดิมเป็นท่าเรือของพระยาพิศาสศุภผล (ชื่น) ต้นตระกูลพิศาลบุตร ต่อมาขายให้แก่นายตันลิบบ๊วยแห่งตระกูลหวั่งหลี จนกระทั่งภายหลังบริษัท หวั่งหลี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัวเข้ามาเป็นผู้บริหารบ้านหลังนี้ จึงได้ทำการบูรณะตัวบ้านใหม่ทั้งหมด ปัจจุบันบ้านหลังนี้ไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้ว เพราะลูกหลานของตระกูลต่างแยกย้ายออกไปหาที่อยู่อาศัยข้างนอกกันหมด บ้านหลังนี้จึงเปิดใช้เฉพาะเพื่อประกอบพิธีสำคัญของตระกูลเท่านั้น ซึ่งมีเพียงปีละ 2-3 ครั้ง  นอกจากนี้บ้านหวั่งหลียังได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ.2527 สำหรับด้านสถาปัตยกรรม ลักษณะอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีน หันหน้าออกมาทางแม่น้ำเจ้าพระยา และมีลานโล่งกว้างบริเวณหน้าบ้าน ซึ่งขณะนี้ได้ปรับให้เป็นสวนหย่อม ช่วยเพิ่มความสบายตา จากเดิมที่เคยเป็นแค่เพียงลานปูนเท่านั้น ส่วนสิ่งก่อสร้างภายใน ประกอบด้วย อาคารสำคัญ 3 หลัง ตึกตรงกลางเป็นเรือนประธาน ซึ่งหันหน้าออกแม่น้ำเจ้าพระยา เรียกว่า “ศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว” มีตึกแถว 2 ชั้น เพดานสูง หลังคาแบบจีน สร้างขนาบ 2 ด้าน ตรงกลางระหว่างอาคารเป็นลานโล่งใช้ประกอบพิธีกรรมของตระกูลหวั่งหลีในวันสำคัญตามประเพณีจีน ทั้งนี้โกดังสินค้าบ้านหวั่งหลี และท่าเรือกลไฟฮ่วยจุ่งโล่ง เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ก่อสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 มีลักษณะเป็นอาคารแถวแบบจีนรุ่นเก่าขนาดใหญ่ 2 ชั้น จำนวน 3 อาคาร เป็นจุดศูนย์รวมของบริษัทพ่อค้าชาวจีนที่มีเครือข่ายการค้าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราววิวัฒนาการทางการค้า การเดินเรือ และการเข้ามาของพ่อค้าจีนในไทยที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของไทยมาตั้งแต่สมัยอดีต อีกทั้งด้านในสุดซึ่งตั้งขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นห้องบูชาประดิษฐาน “องค์เจ้าแม่หม่าโจ้ว” หรือ “เจ้าแม่ทับทิม” ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวจีน โกดังสินค้าบ้านหวั่งหลี และท่าเรือกลไฟฮ่วยจุ่งโล่ง ดำเนินการปรับปรุง โดยบริษัท ชิโนพอร์ท จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากทายาทตระกูลหวั่งหลี ให้เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว 
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตคลองสานจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำบริเวณถนนเชียงใหม่ ซึ่งประชาชนที่บ้านรุกล้ำให้ความร่วมมือและยินยอมที่จะรื้อย้ายออกไป เพื่อร่วมคืนพื้นที่ทางลงแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งให้ประสานการไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสาร เพื่อจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ตลอดจนการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนเชียงใหม่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม อย่างไรก็ตามการปรับปรุงโกดังสินค้าบ้านหวั่งหลี และท่าเรือกลไฟฮ่วยจุ่งโล่ง เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จเตรียมเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ประมาณเดือน พ.ย.60
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner