foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1916453
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
7824
13530
21354
1789388
254237
352528
1916453

Your IP: 54.82.79.109
2017-12-18 17:43

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

 
(18 ธ.ค. 60) นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสครบรอบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี ซึ่งมีกำหนดการจัดขึ้นในวันที่ 24 และ 27-28 ธ.ค. 60 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือและกรุงธนใต้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

อ่านเพิ่มเติม...

(18 ธ.ค. 60) ณ ศาลาว่าการกทม. เวลา 10.50 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเงินสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา จำนวน 100,000 บาท จากนายประเสริฐ  ฉวีอินทร์  ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน เพื่อสมทบกองทุนปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา ในการอนุรักษ์และและฟื้นฟูป่าชายเลนกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบัน มียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 14,870,414.07 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

(18 ธ.ค. 60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 35/2560 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดย สำนักการโยธา ได้รายงานความคืบหน้าการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามนโยบาย (NOW) “เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยว เป็นพื้นที่โปร่ง” (Community) จำนวน 4,000 ดวง บริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 197 จุด ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ และมีการแบ่งความรับผิดชอบในการดำเนินการติดตั้งดวงโคม ดังนี้ สำนักการโยธา จำนวน 503 ดวง  89 จุด ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 56 ดวง ในพื้นที่ 47 จุด  อยู่ระหว่างดำเนินการ 447 ดวง  ในพื้นที่เสี่ยง 42 จุด และในส่วนของสำนักงานเขต 45 เขต (อีก 5 เขต ไม่มีจุดเสี่ยง) จำนวน 3,497 ดวง  108 จุด ติดตั้งแล้วเสร็จ 1,247 ดวง ในจุดเสี่ยง  33 จุดครอบคลุมพื้นที่ 7 เขต และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 2,250 ดวง ใน จุดเสี่ยง 75 จุด

อ่านเพิ่มเติม...

(18 ธ.ค.60) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตและพัฒนาครูตามโครงการทุนเอราวัณ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียติเป็นประธานในการลงนาม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

อ่านเพิ่มเติม...

(17 ธ.ค. 60) แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ลด BMI ไปทะเลบางขุนเทียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้วยการออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยมีสมาชิกชมรมสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 สำนักงานเขต กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย และสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

อ่านเพิ่มเติม...

 
(17 ธ.ค.60) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับถนนแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มโครงข่ายถนนเชื่อมต่อการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตหลักสี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

 
(16 ธ.ค.60) เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีนายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางกอกน้อย สำนักการโยธา และประชาชน ร่วมงาน ณ บริเวณที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสะพานดำ-กม.3 ถนนสุทธาวาส เขตบางกอกน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

 
(15 ธ.ค. 60) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสหพันธ์ เพื่อชี้แจงระเบียบต่างๆ ของสหพันธ์ และแสดงความชื่นชมยินดีในการดำเนินงานของสมาชิกสหพันธ์ที่ร่วมมือร่วมใจกันแสดงศักยภาพและความมีคุณค่าในตนเอง สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้สูงอายุ สังคม และส่วนรวมจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์บริการสาธารณสุข และสมาชิกจากชมรมผู้สูงอายุที่เป็นภาคีเครือข่ายของสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
 

อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลายอย่างทั้งการจราจรและน้ำท่วม เป็นการระดมพลังความรักความสามัคคีทั้งของประชาชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานในพระองค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...