RSS

ลาดกระบังตรวจเข้มคุณภาพอาหารในพื้นที่

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดแผนปฏิบัติงาน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 พ.ค. 61จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย เซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ปตท.สิขรี(3984)    เซเว่นอิเลฟเว่น สาขารุ่งกิจ 4 108Shop สาขาร่มเกล้า 21 LAWSON 108 สาขา Airlink Parkทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยจะเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร และตรวจแนะนำปรับปรุงยกมาตรฐานทางด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร การป้องกันโรคเกี่ยวกับอาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

พญาไทและบางบอนออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะออกตรวจพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที ดังนี้

เขตพญาไท  วันที่ 15 พ.ค. 61 เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณถ.สุทธิสารวินิจฉัย ฝั่งเลขคี่ หากท่านใดมีปัญหาเดือดร้อนหรือพบเห็นเหตุรำคาญ ขอให้แจ้งเขตฯ โทร. 0 2279 4141 ต่อ 6460       

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตนัดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลา 09.00 น. ดังนี้

เขตประเวศ    วันที่ 13 พ.ค. 61 เวลา 09.00–12.00 น. ณ หมู่บ้านบารเมษฐ์ แขวงประเวศ หากประสงค์จะสูบสิ่งปฏิกูลและจัดเก็บไขมัน (ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบราชการลูกบาศก์เมตรละ 250บาท) แจ้งล่วงหน้าหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 23288151 หรือ 0869915221

อ่านเพิ่มเติม...

พญาไทขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งไขมันลงท่อระบายน้ำ

นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ จัดรถบริการจัดเก็บไขมันพร้อมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขอความร่วมมือประชาชน และสถานประกอบการงดทิ้งไขมันลงในท่อระบายน้ำ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และป้องกันปัญหาน้ำท่วม หากประชาชนและสถานประกอบการต้องการขอรับบริการสูบและเก็บไขมันในพื้นที่ สามารถขอรับบริการได้ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2279 4141–3 ต่อ 6475   

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตนัดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว เครื่องใช้และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลา 09.00 น. ดังนี้

เขตสายไหม  วันที่ 13 พ.ค. 61 เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณหมู่บ้านอรุณวรรณ หมู่บ้านสายไหมวิลล่า (ถนนสายไหม)สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2158 7365

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังจัดอบรมทำขนมไทย 12-13 พ.ค. นี้

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดอบรมวิชาชีพทำขนมไทยในเมนู “ถั่วแปปชาววัง” “น้ำเต้าหู้ งาดำ น้ำฟักทอง น้ำข้าวโพด” “บัวลอยธัญพืช” “สาคูแคนตาลูป” ในวันที่ 12-13 พ.ค. 61 เวลา 10.00-16.00 น.ณ ศูนย์เยาวชนเขตลาดกระบัง ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 รูป สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2326 6288

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตเข้มตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

เขตมีนบุรี  นายไพโรจน์  จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ “ตรวจสอบ  หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” โดยจะสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างผักชนิดต่างๆ ที่จำหน่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 11 พ.ค. 61 เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ ณ ตลาดนัดพิมานมีน ชุมชนเอื้ออาทร ถนนรามอินทรา สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2914 5834

อ่านเพิ่มเติม...

พญาไทและมีนบุรีป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่ประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยง ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

เขตพญาไท  วันที่ 15 พ.ค. 61 ชุมชนอินทามระ 10 และชุมชนอินทามระ 11 สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร. 0 2279 4141

อ่านเพิ่มเติม...

หนองจอกชวนนำขยะแลกต้นไม้

นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ขึ้น ในวันที่ 11 พ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00–14.00 น. บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตหนองจอก ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่นำขยะรีไซเคิลมาแลกไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2543 2086

อ่านเพิ่มเติม...