foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2957968
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
3126
13125
46565
2789439
352050
503863
2957968

Your IP: 54.242.236.164
2018-02-21 08:33

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

นางตวงพร ทรัพย์สาคร ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เปิดให้บริการรับลงทะเบียน ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ “มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่   28 ก.พ. 61 เวลา 08.00-16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ห้องข้อมูลข่าวสาร ชั้น 1 สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ สามารถตรวจสอบสถานที่ในการแสดงความประสงค์ได้ที่ http://welfare2560.epayment.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการดอนเมืองห่วงใยใส่ใจชุมชนเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเพื่อการเข้าถึงชุมชนและเพิ่มความเข้าใจในพื้นที่ชุมชนมากขึ้น สำหรับรายละเอียดกิจกรรม มีดังนี้ การลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาด ตักเลน กำจัดผักตบชวา ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อต่างๆ และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การตัดต้นไม้ ทำความสะอาด และการปรับปรุงภูมิทัศน์ การบริหารเงินออม การแก้ไขยาเสพติด การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การตรวจสอบถังดับเพลิง และให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตลาดกระบัง  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตลาดกระบัง ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่สมัครเข้าร่วมเป็นชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นตัวแทนเขตลาดกระบังเข้าร่วมการอบรมและเข้าคัดเลือกในระดับกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

นางตวงพร ทรัพย์สาคร ผู้อำนวยการเขตคลองสาน แจ้งว่า สำนักงานเขตร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 และสถานีตำรวจในพื้นที่ กำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน ในวันอังคารที่ 13ก.พ. 61 เวลา 16.30 น. ณ ชุมชนหลวงพ่อโบสถ์บน เวลา 17.30 น. ชุมชนซอยเจริญนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.พ. 61 เวลา 16.30 น. ณ ชุมชนเจริญนคร 20 เวลา 17.30 น. ณ ชุมชนคลองต้นไทร เพื่อตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน พร้อมขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561  โดยเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับให้ความรู้และการป้องกันปัญหายาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม...

เขตธนบุรี   นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี จัดกิจกรรมฉลองเทศกาลวันแห่งความรัก 14 ก.พ. 61 เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มั่นคงแข็งแรง จึงขอเชิญคู่สมรสจดทะเบียนสมรส “ร่วมก้าวต่อที่มั่นคง @ เขตธนบุรี” โดยผู้อำนวยการเขตธนบุรีให้เกียรติจดทะเบียนให้คู่สมรสในเวลาปฐมฤกษ์ 09.19 น. พร้อมจัดพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพร กิจกรรมถ่ายภาพคู่รัก และมอบของขวัญที่ระลึก นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีมุมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และการวางแผนครอบครัวจากศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ และบริการอาหาร เครื่องดื่มสำหรับทุกคู่รักด้วย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5645

อ่านเพิ่มเติม...

นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารเขตและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนสถานีดับเพลิง ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทหาร ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมหารือสรุปแนวทาง การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ในวันที่ 16 ก.พ. 61 เวลา 16.00–18.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตธนบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

เขตดอนเมือง  นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ในวันที่ 18 ก.พ. 61 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ชุมชนอยู่เจริญ-บุญมา ถ.เทิดราชัน ซ.43 เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการประชาชน  ทิ้งสิ่งของเหลือใช้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยลดปริมาณมูลฝอยและแก้ไขปัญหาขยะตกค้างและป้องกันการทิ้งขยะลงคูคลองท่อระบายน้ำกีดขวางทางน้ำ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2565 9414

อ่านเพิ่มเติม...

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการอ่านหนังสือของคนไทยมาตลอด และได้สนับสนุนให้เกิดโครงการกระตุ้นการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการจัดสร้างห้องสมุดในทุกเขตโครงการบ้านหนังสือ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น โรงเรียนรักการอ่าน และครอบครัวรักการอ่าน ซึ่งเขตฯ จึงได้จัดทำ “โครงการครอบครัวรักการอ่านประจำปีงบประมาณ 2561” ขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชน

อ่านเพิ่มเติม...

นางขจีรัตน์ เจนาคม ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 14 ปีงบประมาณ 2561   ในวันที่ 18 มี.ค. 61 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตหลักสี่ เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร ได้แก่ ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ และผู้ล้าง ได้รับความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารอย่างถูกต้องทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ การจัดสถานที่ปรุง ประกอบ และจำหน่ายอาหาร การจัดการของเสีย การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค และการเลือกใช้ภาชนะและอุปกรณ์

อ่านเพิ่มเติม...