foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2957970
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
3128
13125
46567
2789439
352052
503863
2957970

Your IP: 54.242.236.164
2018-02-21 08:33

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้มีโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ทีวี ให้ประชาชนทุกครัวเรือน มีสิทธิ์ได้รับกล่องดิจิตอล ทีวี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,984,662 ครัวเรือน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับกล่องดิจิตอล ทีวี โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปไกล โดยสามารถนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเพื่อตรวจยืนยันสิทธิ ไม่ต้องเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการแลก ทั้งยังช่วยประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร โปร่งใส ลดปัญหาการเก็บสำเนาล่วงหน้า

อ่านเพิ่มเติม...

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดเปิดรับจดทะเบียนเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยจดทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือน ม.ค. – พ.ย. 61 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันเสาร์–อาทิตย์) ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตฯ จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2502 สัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตประเวศ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ และไม่เคยขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน

อ่านเพิ่มเติม...

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจรรมส่งเสริมให้ความรู้การจัดระบบการคัดแยกขยะ ให้กับพนักงานบริษัท ควอลิตี้โคล จำกัด ในวันที่ 15 ก.พ. 61 เวลา 12.30-13.30 น. ณ บริษัท ควอลิตี้โคล จำกัด เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและถูกวิธี พร้อมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

เขตประเวศ  นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ เขตฯ มีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย และปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ การจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การเผากระดาษเงิน กระดาษทองจะต้องใช้ความระมัดระวัง มีภาชนะที่แข็งแรงและไม่ติดไฟรองรับ การจุดประทัดต้องจุดในที่โล่ง ธูปเทียน กระดาษเงิน กระดาษทอง ต้องดับไฟให้สนิทแล้ว ก่อนเข้านอนหรือออกนอกเคหะสถานตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟรวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

น.ส.จุฑามาศ วิรุฬห์ธานี ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง กทม. แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่มีการบริโภคสัตว์ปีก จำพวกเป็ดไก่ เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสสัตว์ปีกที่อาจมีเชื้อไข้หวัดนก เขตฯ ได้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเข้มพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้กระทำการอย่างสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อโรค เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจะได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม...

เขตธนบุรี   นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 61 โดยให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ก.พ. 61 เวลา 08.00–16.00 น. บริเวณด้านหน้าฝ่ายทะเบียน หรือที่ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยสถานที่จะมาแสดงความประสงค์จะต้องเป็นที่เขตหรืออำเภอของที่อยู่ปัจจุบันที่เคยแจ้งไว้เมื่อคราวลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5636-8

อ่านเพิ่มเติม...

เขตดอนเมือง  น.ส.วรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรม “ดอนเมืองสถานีแห่งรัก ” เพื่อส่งเสริมความรัก ความอบอุ่น และความมั่นคงในครอบครัว จึงขอเชิญชวนคู่รักที่ต้องการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก วันที่ 14 ก.พ. 61 เวลา 08.00–16.00 น. บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตดอนเมือง โดยคู่รักที่จดทะเบียนสมรสจะได้รับของขวัญของรางวัลมากมาย สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2565 9413

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตลาดพร้าว  นางสาวกนกวรรณ วงศ์กฤษณ์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดพื้นที่ เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยดำเนินการกวาดและล้างผิวจราจร ทางเท้า ตะแกรงระบายน้ำ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง เสาไฟฟ้า สะพานลอยคนข้าม และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมถึงพัฒนา ทำความสะอาดวัด ศาสนสถาน เส้นทางลัดและที่รกร้างว่างเปล่า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ดังนี้ วันที่ 15 ก.พ. 61 บริเวณหลังทางจักรยาน ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วันที่ 16 ก.พ. 61 ถ.สังคมสงเคราะห์ ซ.12 และ ถ.สุคนธสวัสดิ์ ซ.3 วันที่ 17 ก.พ. 61 ถ.ลาดปลาเค้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2539 8246

อ่านเพิ่มเติม...

นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่มีการฆ่าสัตว์ปีกจำพวก เป็ด ไก่ ห่าน เป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมจีน ซึ่งอาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดนกหรือเชื้อโรคอื่นได้ หากสถานประกอบการฆ่าสัตว์ปีกขาดความระมัดระวังในการรับซื้อสัตว์ปีกจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน เขตฯ จึงได้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการผลิตในสถานประกอบการฆ่าสัตว์ปีกพร้อมกำชับให้กระทำการอย่างสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อโรค

อ่านเพิ่มเติม...