foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2957959
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
3117
13125
46556
2789439
352041
503863
2957959

Your IP: 54.242.236.164
2018-02-21 08:33

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยเน้นการดูแลด้านการสุขาภิบาลอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ตามโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย” โดยเขตฯ ได้จัดแผนลงพื้นที่ตรวจเข้มด้านการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการทั่วพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสุ่มตรวจสุขลักษณะด้านการสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการ ในวันที่ 19-20 ก.พ. 61 บริเวณถนนรามอินทรา ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนสามวา และถนนนิมิตใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตยานนาวา  นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่เขตประจำสัปดาห์ โดยจัดเจ้าหน้าที่เขตฯ พร้อมรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า จุดพักขยะ เครื่องหมายจราจร และลานสนามเด็กเล่น เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 14 ก.พ. 61 ล้างทำความสะอาดลานสนามเด็กเล่นกีฬาโรงเรียนวัดช่องลม ถนนพระรามที่ 3 วันที่ 15 ก.พ. 61 ล้างทำความสะอาดถนนเชื้อเพลิงตลอดสาย

อ่านเพิ่มเติม...

เขตดอนเมือง  น.ส.วรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการดอนเมืองห่วงใยใส่ใจชุมชน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน เพื่อการเข้าถึงชุมชนและเพิ่มความเข้าใจในพื้นที่ชุมชนมากขึ้น เป็นชุมชนที่มีสุขภาวะที่ยั่งยืนครอบคลุมมิติทางกายใจ สังคม และปัญญา สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีกิจกรรมดังนี้ การลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาด ตักเลน กำจัดผักตบชวา ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อต่างๆ และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การตัดต้นไม้ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การบริหารเงินออม การแก้ไขปัญหายาเสพติด การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การตรวจสอบถังดับเพลิง และให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย โดยในวันที่ 17 ก.พ. 61 กำหนดจัดกิจกรรมที่ชุมชนสวนทองวิลล่า 5 เวลา 09.00–12.00 น. สอบถามโทร. 0 2565 9411

อ่านเพิ่มเติม...

เขตยานนาวา  นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดวัดในพื้นที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดพื้นภายในลานวัด เก็บขนมูลฝอย สิ่งของเหลือใช้ เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่นสวยงาม ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้งดงาม เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 14 ก.พ. 61 วัดโพธิ์แมนคุณาราม ถนนสาธุประดิษฐ์ (ซอยสาธุฯ 19) วันที่ 16 ก.พ. 61 วัดดอกไม้ ถนนพระรามที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ลงพื้นที่ร่วมตรวจวัดควันดำ-เสียงดัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจของกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) บริเวณถนนเจ้าคุณทหาร ซอยคุ้มเกล้า ถึงถนนร่มเกล้า ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ดังนี้ ในวันที่ 15,20,22 และ 27 ก.พ. 61 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหรือผู้ประกอบการขนส่ง ไม่นำรถที่ก่อมลพิษทางอากาศและเสียงมาใช้ อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลและบริการรถดูดไขมันถึงบ้านเรือน ร้านค้าและสถานประกอบการ เพื่อเป็นการลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น จึงได้ให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลและบริการรถดูดไขมันทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยคิดค่าบริการในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท ไม่เกิน 2 ลูกบาศก์เมตร และหลังจากบริการเสร็จแล้ว สำนักงานเขตจะออกใบเสร็จรับเงินให้ทุกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. กล่าวว่า เขตฯ มีความห่วงใยประชาชน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 นี้ จึงขอแนะประชาชนผู้บริโภคและผู้ค้าสัตว์ปีก เน้นอาหารที่ปรุงสุกสะอาด งดรับประทานเนื้อไก่เนื้อเป็ดที่กึ่งสุกกึ่งดิบ ควรแยกเขียงสำหรับอาหารดิบและอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ไข่ไก่และไข่เป็ด ควรเลือกฟองที่ดูสดใหม่ ไม่มีมูลติดเปื้อนที่เปลือกไข่ ควรนำมาล้างให้สะอาด และปรุงให้สุกก่อนรับประทาน ส่วนการเลือกซื้อไก่หรือเป็ด ต้องเลือกที่ดูสดใหม่ เนื้อไม่มีสีคล้ำ หมั่นล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจับต้องเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ และเปลือกไข่ที่มีมูลสัตว์เปื้อน

อ่านเพิ่มเติม...

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำโครงการเผยแพร่ให้ความรู้ทางทะเบียนแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่เขต ซึ่งเป็นช่วงอายุที่เข้าหลักเกณฑ์ในการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก (7 ปีบริบูรณ์) ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2554 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น สามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในการติดต่อรับบริการทางทะเบียนได้ครบถ้วน ถูกต้อง ลดปัญหาในขั้นตอนการติดต่อและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยหมุนเวียนไปยังสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 13 โรงเรียน โดยในวันที่ 16 ก.พ. 61 กำหนดลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ทางทะเบียน ณ โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์

อ่านเพิ่มเติม...

นางเกศสุภา อรวรรณสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. เปิดเผยว่า ด้วยความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ เขตฯ กำหนดแผนการตรวจและประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 ในวันที่ 14 ก.พ. 61 บริเวณหน้าซอยพหลโยธิน 15 ผ่านหน้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซนเตอร์ ถึงสี่แยกสะพานควายแล้วเลี้ยวเข้าถนนสาลีรัฐ ทั้งนี้เขตฯ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนเพื่อเตรียมป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยขอให้ใช้ความระมัดระวังในการจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ควรตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้เรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม...