foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2957971
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
3129
13125
46568
2789439
352053
503863
2957971

Your IP: 54.242.236.164
2018-02-21 08:33

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตยานนาวา  นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ โดยการล้างทำความสะอาด ถนน ทางเท้า จุดพักขยะ เครื่องหมายจราจร สะพานลอยคนข้าม เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เวลา 09.00-12.00 น. สำหรับวันที่ 17 ก.พ. 61 ถ.ยานนาวา จากหน้าโรงปูนดอกบัวแดง และวันที่ 18 ก.พ. 61 สะพานลอยคนข้ามหน้าตลาดครูหวี ถ.พระรามที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดฝึกอบรมวิชาชีพ การสมุนไพรหอมสูดดม แป้งฝุ่นทาตัว ซิลกี้แฮร์โค้ท(เจลบำรุงผม),ครีมตะไคร้หอมกันยุง ในวันที่ 17-18 ก.พ. 61 เวลา 09.00-15.00น. ณ วัดราชโกษา ถ.ขุมทอง-ลำต้อยติ่ง ตามโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 เอกสารที่ใช้     ในการสมัคร 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 รูป สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2326 6288

อ่านเพิ่มเติม...

นายไพโรจน์  จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดการประชุมกรรมการชุมชนเขตมีนบุรี ประจำเดือน ก.พ. 61 ในวันที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี เพื่อแจ้งนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข่าวสารทางราชการ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น จึงขอให้กรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ด้วยในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 16 ก.พ. 61 ชาวไทยเชื้อสายจีนจะทำพิธีไหว้เจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆรวมทั้งเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษ ตลอดจนสถานประกอบการและโรงงานต่างๆ จะปิดทำการเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีน และอาจเกิดอัคคีภัยจากการจุดธูปเทียน การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ย่านชุมชนไทยเชื้อสายจีนและย่านชุมชนที่มีบ้านเรือนลักษณะเป็นไม้เก่าและแออัดหนาแน่น

กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอความร่วมมือประชาชนเตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน อันเกิดจากการจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง จะต้องใช้ความระมัดระวัง

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวพัชรี เอี่ยมกมลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมี กำจัดยุง สัตว์และแมลงนำโรค พร้อมระชาสัมพันธ์ให้ความรู้  และแนะนำการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยในวันที่ 16 ก.พ. 61 ณ ชุมชนซอยสีคาม และวันที่ 19 ก.พ. 61  ชุมชนซอยโซดา ซึ่งเป็นการออกให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อความสุขและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ขึ้น     ในวันที่ 16 ก.พ. 61 เวลา 09.00–14.00 น. บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตหนองจอก จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ นำขยะรีไซเคิล มาแลกไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวัน ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2543 2086

อ่านเพิ่มเติม...

นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญข้าราชการ บุคลากร และประชาชน นำวัสดุรีไซเคิล มาบริจาคเพื่อทำบุญตามโครงการทอดผ้าป่ารีไซเคิล "ขยะสร้างบุญ" เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ.2561 โดยสามารถนำวัสดุรีไซเคิลมาบริจาคได้บริเวณข้างป้อมรักษาความปลอดภัย หน้าประตู 1 ทางเข้าสำนักงานเขตบางซื่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ก.พ.61 เพื่อรวบรวมไปทอดผ้าป่าในวันที่ 28 ก.พ. 61

อ่านเพิ่มเติม...

เขตสาทร   นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม.แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการตรวจแนะนำด้านกายภาพลักษณะของร้านจำหน่ายอาหาร แผงลอย ตลาดในพื้นที่ โดยการตรวจคุณภาพอาหารสดทางเคมีด้วยชุดทดสอบ Test Kit  และตรวจอาหาร   ที่ปรุงสำเร็จทางด้าน จุลชีววิทยา ด้วยชุดตรวจ Sl 2 และตรวจความสะอาดของมือผู้สัมผัสอาหาร รวมถึงภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุอาหาร การตรวจ และเฝ้าระวังพร้อมให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการเกิดจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ในวันที่ 15 ก.พ. 61 เวลา 17.00-21.00 น. บริเวณร้านอาหาร ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา 

อ่านเพิ่มเติม...

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดแผนปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 ก.พ. 61 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย เค เอฟ ซี สาขาเดอะพาซิโอ พิซซ่าฮัท สาขาลาดกระบัง (หัวตะเข้) พิซซ่าฮัท สาขาพาซิโอ ลาดกระบัง ริมสวน เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยจะมีเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร และตรวจแนะนำปรับปรุงยกมาตรฐานทางด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร การป้องกันโรคเกี่ยวกับอาหาร

อ่านเพิ่มเติม...