foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2957966
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
3124
13125
46563
2789439
352048
503863
2957966

Your IP: 54.242.236.164
2018-02-21 08:33

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยเน้นการดูแลด้านการสุขาภิบาลอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ตามโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย” โดยเขตฯ ได้จัดแผนลงพื้นที่ตรวจเข้มด้านการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ ในวันที่ 22 ก.พ. 61 บริเวณ ถ.รามคำแหง (ทั้งสองฝั่ง) โดยดำเนินการตรวจสถานประกอบการ ได้แก่ 

อ่านเพิ่มเติม...

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีน โดยมี เยาวชนและผู้ปกครองจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 400 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเยาวชนในประเทศไทย-จีน 

อ่านเพิ่มเติม...

เขตภาษีเจริญ นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9 กำหนดจัดกิจกรรม “วันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่” ในวันที่ 18 ก.พ. 61 เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณชุมชนข้างวัดโตนด ซอยบางแวก 21 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกขยะมูลฝอย และตระหนักถึงความสำคัญของการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์

จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดที่พักอาศัยจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ที่ชำรุดใช้การไม่ได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ที่นอน เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยนำสิ่งของเหลือใช้ที่จะทิ้งมารวมไว้บริเวณที่ว่างในชุมชน ซึ่งเขตฯ จะจัดรถพร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6624-5

อ่านเพิ่มเติม...

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดแผนปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 ในวันที่ 19 ก.พ. 61 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดนัดสุวรรณภูมิ ตลาดนัดสุวรรณภูมิ 2 ตลาดนัดสุวรรณภูมิ 3 ตลาดนัดสุวรรณภูมิ 4 ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร 

อ่านเพิ่มเติม...

เขตสวนหลวง นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถนน ตรอก ซอย ที่ว่างริมทาง และจัดเก็บขยะข้างทาง ตั้งแต่เวลา 09.00–13.00 น. ในวันที่ 20 ก.พ. 61 บริเวณถนนพัฒนาการ ถนนอ่อนนุช ถนนศรีนครินทร์ ถนนพระรามเก้า และได้ดำเนินโครงการพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานในพื้นที่ ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขนมูลฝอย เก็บกวาดใบไม้ สิ่งของเหลือใช้เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้ศาสนสถานในพื้นที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่ดีในวันที่ 21 ก.พ. 61 มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ซ.พัฒนาการ 20

อ่านเพิ่มเติม...

นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก ประจำปี 2561 ให้กับบุคคลทั่วไปที่สมัครเป็นอาสาสมัครในพื้นที่เขตหนองจอก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันภัย ระงับและบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 

อ่านเพิ่มเติม...

นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้ง เขตฯ ได้มอบหมายฝ่ายเทศกิจและฝ่ายรักษาความสะอาดฯตรวจสอบแนะนำ กวดขันและจัดเก็บการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย บริเวณทางเดินเท้าทั่วพื้นที่ เช่น ป้ายโฆษณาขายบ้าน ป้ายแสดงสินค้า ป้ายของบริษัทร้านค้าที่รุกล้ำบนทางเท้ากีดขวางทางสัญจรของประชาชนโดยเฉพาะบริเวณที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นหรือบริเวณป้ายรถเมล์ ในวันที่ 18 ก.พ. 61 เวลา 09.00–13.00 น. ณ ถ.พัฒนาการ ถ.อ่อนนุช ถ.ศรีนครินทร์ ถ.พระรามเก้า

อ่านเพิ่มเติม...

เขตบางซื่อ  นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ กทม. แจ้งว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน   ที่ต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย เขตฯ จึงได้กำหนดแผนการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย ในวันที่ 18 ก.พ. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 25 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2586 9974 โทรสาร 0 2585 9614

อ่านเพิ่มเติม...

เขตสาทร  นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจพื้นที่และพบปะประชาชน เพื่อรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ผิวจราจร ทางเท้า ป้ายต่างๆ ของทางราชการชำรุด การปลูกต้นไม้  การตัดแต่งต้นไม้ ฝาท่อ ตะแกรงระบายน้ำ ขยะ และซากรถ ปล่อยน้ำเสียลงในคู คลอง แม่น้ำ ท่อระบายน้ำ การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย การตรวจจุดอ่อนน้ำท่วม ในวันที่ 15 ก.พ. 61 เวลา 09.30 น. เริ่มต้นแยกจันทน์-ถ.นราธิวาสฯ (แยกทีพีไอ) ตรงไป ถ.นราธิวาสฯ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.จันทน์เก่า เลี้ยวซ้ายไปตาม ถ.นางลิ้นจี่ เลี้ยวซ้ายที่แยกข้างเทคนิคกรุงเทพ เข้า ซ.นราธิวาสฯ 17 ผ่านศูนย์กีฬาฯ ทะลุออก ซ.นราธิวาสฯ 15 เลี้ยวซ้ายไปตาม ถ.นราธิวาสฯ สิ้นสุดที่แยกจันทน์–นราธิวาสฯ (แยกทีพีไอ)

อ่านเพิ่มเติม...