foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1542009
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8049
10006
25050
1454410
232321
386415
1542009

Your IP: 54.81.195.240
2017-11-21 16:50

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดการประชุมศูนย์ อปพร.เขตภาษีเจริญในวันที่ 24 พ.ย. 60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตภาษีเจริญ ชั้น 2 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของ อปพร.เขตภาษีเจริญ รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้สมาชิกศูนย์ อปพร.เขตภาษีเจริญ ได้รับทราบ จึงขอเชิญชวนสมาชิก อปพร.เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมการประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตคลองสาน  นางตวงพร ทรัพย์สาคร ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า ทางสาธารณะและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ในพื้นที่ ดังนี้ วันที่ 16 พ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณวัดทองนพคุณและโรงเรียนวัดทองนพคุณ เศวตร เวลา 14.00-16.30 น. วัดเศวตฉัตร วรวิหารและโรงเรียนวัด วันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น.  ถ.ลาดหญ้า บริเวณไฟแดงท่าดินแดง–แยกคลองสาน เวลา 14.00-16.30 น. สวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน เพื่อให้ถนนทุกสายมีความสะอาด และปลอดภัย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2437 5279 ต่อ 5073

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า นักเรียนโรงเรียนวัดพลมานีย์ เขตลาดกระบังร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 20-24 พ.ย. 60 ณ สนามกีฬาอ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมนักกีฬาได้แสดงความสามารถ ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักงานเขตลาดกระบังและกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

เขตคลองสาน นางตวงพร ทรัพย์สาคร ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เวลา 09.00-12.00 น. ในวันที่ 19 พ.ย. 60 บริเวณชุมชนวัดพิชัยญาติและชุมชนวัดสุทธาราม และวันที่ 26 พ.ย. 60 ชุมชนหลังโรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี และชุมชนซอยท่าดินแดง 14-6 จึงขอเชิญชวนผู้พักอาศัยในชุมชนดังกล่าวนำขยะชิ้นใหญ่ นำมาวางตั้งไว้บริเวณหน้าถนนและจุดพักขยะ เพื่อเขตฯ จะได้นำไปทิ้งทำลายให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ  โทร. 0 2437 5279 ต่อ 5073

อ่านเพิ่มเติม...

เขตภาษีเจริญ   นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 20 พ.ย. 60 บริเวณวัดโคนอน จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้ และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-9

อ่านเพิ่มเติม...

เขตสัมพันธวงศ์   นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาความเดือดร้อน รับฟังความคิดเห็น พร้อมร่วมหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนจากชุมชนในพื้นที่ โดยแผนการตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นที่ ประจำเดือน พ.ย. 60 ดังนี้ วันที่ 21พ.ย. 60 เวลา 14.00-15.00น. ชุมชนกรมภูธเรศร์ เวลา 15.00–16.00น. ชุมชนพิพากษา วันที่ 28พ.ย. 60 เวลา 14.00-15.00น. ชุมชนตรอกโพธิ์ เวลา 15.00–16.00น. ชุมชนพาดสาย สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2235 9127หรือ 0 2233 1224-8ต่อ 7184

อ่านเพิ่มเติม...

นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดให้ ถ.ศรีนครินทร์ ตั้งแต่คลองตาสาดถึงคลองกะจะ เป็นถนนดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบทางเท้า ภายใต้กรอบการดำเนินการ 5 ไม่ ได้แก่ ไม่มีการจอดรถหรือขับขี่บนทางเท้า ไม่มีหาบเร่-แผงลอยผิดกฎหมาย ไม่มีป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และไม่มีการตั้งวางกระถางต้นไม้ หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า เพื่อให้พื้นที่มีความเป็นระเบียบ และประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัยในการใช้ทางเท้า

อ่านเพิ่มเติม...

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญชวนให้ประชาชนแยกประเภทขยะ และทิ้งขยะอย่างถูกวิธีเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและสภาพแวดล้อมที่ดี โดยอย่างน้อยควรแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายหรือขยะพิษ ออกใส่ถุงผูกให้เรียบร้อย ตั้งวางให้พ้นจากการกัดแทะของสัตว์ โดยเฉพาะขยะอันตรายหรือขยะพิษ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุน้ำยาล้างห้องน้ำ กระป๋องสีสเปรย์ ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดแผนปฏิบัติงาน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 ในวันที่ 17 พ.ย. 60 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย เซเว่นอีเลฟเว่น สาขากำนันเย็นอุทิศ(6723) เซเว่นอีเลฟเว่น สาขานิคมลาดกระบัง(6562) เซเว่นอีเลฟเว่น ตลาดใหม่นิคมลาดกระบัง เซเว่นอีเลฟเว่น นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (0990) ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยจะมีเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร และตรวจแนะนำปรับปรุงยกมาตรฐานทางด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหาร

อ่านเพิ่มเติม...